28-08-2017
Ny vejledning om helbredskrav til kørekort
 
Den nye Vejledning om helbredskrav til kørekort blev
udsendt den 1. august 2017.

 

Da Dansk Søvnapnø Forening er høringsberettiget i
forbindelse med udformningen af vejledningen indgav vi
høringssvar den 22. juni 2017. Vi var stillet i udsigt,
at den endelige kørselsvejledning tidligst ville komme
engang sidst på året, så vi ventede spændt på det
endelige resultat, som vi naturligvis gik ud for at vi
blev informeret om, da vi har haft en god kommunikation
med diverse instanser i forbindelse med udformningen af
vejledningen.

Stor var vores overraskelse, da vi nu erfarer at
vejledningen er blevet færdig før forventet, og uden at
vi er blevet informeret.

Men det, der er specielt interessant for personer med
søvnapnø findes på side 33 – 35, Det skal også nævnes, at
der er kommet lempelser for diabetikere med type2
diabetes.

Den nye vejledning indeholder som forventet en del
væsentlige lempelser, idet de ændringer som fulgte af
Bekendtgørelsen om kørekort, der trådte i kraft den 1.
januar 2017, nu er implementeret i Vejledning om
helbredskrav til kørekort.

Nedenstående er citeret de bestemmelser som vi vurderer
har størst interesse for personer med søvnapnø.
:
4.3.1.4 Krav ved udstedelse og fornyelse af kørekort.
En ansøger, som lider af moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, som ubehandlet medfører udtalt
dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort, hvis det
i en lægeudtalelse er dokumenteret, at den pågældende har
en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en
passende behandling, og det er vurderet, at ansøgeren kan
køre sikkert.

I vurderingen af den trafiksikkerhedsmæssige risiko må
den behandlingsansvarlige læge tage hensyn til, hvilke
kørekortkategorier den pågældende har kørekort til. Et
søvnapnøsyndrom kan have langt større betydning for en
chauffør, som kører en hel arbejdsdag sammenlignet med en
person, som kun sporadisk kører personbil. Vilkår om
tidsbegrænsning

• Kørekort til Gruppe 1 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på op til maksimalt tre år
• Kørekort til Gruppe 2 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på et år.

Ansøgere/førere, som har søvnapnø, men ubehandlet ikke
lider af udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet
kørekort til alle kategorier uden særlige vilkår.

Såfremt der ikke foreligger lægelige oplysninger om
graden af dagtræthed ved ubehandlet søvnapnø, må der
indhentes oplysninger om dette fra lægen. Såfremt lægen
ikke kan bekræfte oplysninger om dette forhold, er der
sædvanligvis ikke baggrund for at give en særlig
tidsbegrænsning.

 
Læs hele vejledningen her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

28-08-2017
Ny vejledning om helbredskrav til kørekort
 
Den nye Vejledning om helbredskrav til kørekort blev
udsendt den 1. august 2017.

 

Da Dansk Søvnapnø Forening er høringsberettiget i
forbindelse med udformningen af vejledningen indgav vi
høringssvar den 22. juni 2017. Vi var stillet i udsigt,
at den endelige kørselsvejledning tidligst ville komme
engang sidst på året, så vi ventede spændt på det
endelige resultat, som vi naturligvis gik ud for at vi
blev informeret om, da vi har haft en god kommunikation
med diverse instanser i forbindelse med udformningen af
vejledningen.

Stor var vores overraskelse, da vi nu erfarer at
vejledningen er blevet færdig før forventet, og uden at
vi er blevet informeret.

Men det, der er specielt interessant for personer med
søvnapnø findes på side 33 – 35, Det skal også nævnes, at
der er kommet lempelser for diabetikere med type2
diabetes.

Den nye vejledning indeholder som forventet en del
væsentlige lempelser, idet de ændringer som fulgte af
Bekendtgørelsen om kørekort, der trådte i kraft den 1.
januar 2017, nu er implementeret i Vejledning om
helbredskrav til kørekort.

Nedenstående er citeret de bestemmelser som vi vurderer
har størst interesse for personer med søvnapnø.
:
4.3.1.4 Krav ved udstedelse og fornyelse af kørekort.
En ansøger, som lider af moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, som ubehandlet medfører udtalt
dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort, hvis det
i en lægeudtalelse er dokumenteret, at den pågældende har
en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en
passende behandling, og det er vurderet, at ansøgeren kan
køre sikkert.

I vurderingen af den trafiksikkerhedsmæssige risiko må
den behandlingsansvarlige læge tage hensyn til, hvilke
kørekortkategorier den pågældende har kørekort til. Et
søvnapnøsyndrom kan have langt større betydning for en
chauffør, som kører en hel arbejdsdag sammenlignet med en
person, som kun sporadisk kører personbil. Vilkår om
tidsbegrænsning

• Kørekort til Gruppe 1 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på op til maksimalt tre år
• Kørekort til Gruppe 2 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på et år.

Ansøgere/førere, som har søvnapnø, men ubehandlet ikke
lider af udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet
kørekort til alle kategorier uden særlige vilkår.

Såfremt der ikke foreligger lægelige oplysninger om
graden af dagtræthed ved ubehandlet søvnapnø, må der
indhentes oplysninger om dette fra lægen. Såfremt lægen
ikke kan bekræfte oplysninger om dette forhold, er der
sædvanligvis ikke baggrund for at give en særlig
tidsbegrænsning.

 
Læs hele vejledningen her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

28-08-2017
Ny vejledning om helbredskrav til kørekort
 
Den nye Vejledning om helbredskrav til kørekort blev
udsendt den 1. august 2017.

 

Da Dansk Søvnapnø Forening er høringsberettiget i
forbindelse med udformningen af vejledningen indgav vi
høringssvar den 22. juni 2017. Vi var stillet i udsigt,
at den endelige kørselsvejledning tidligst ville komme
engang sidst på året, så vi ventede spændt på det
endelige resultat, som vi naturligvis gik ud for at vi
blev informeret om, da vi har haft en god kommunikation
med diverse instanser i forbindelse med udformningen af
vejledningen.

Stor var vores overraskelse, da vi nu erfarer at
vejledningen er blevet færdig før forventet, og uden at
vi er blevet informeret.

Men det, der er specielt interessant for personer med
søvnapnø findes på side 33 – 35, Det skal også nævnes, at
der er kommet lempelser for diabetikere med type2
diabetes.

Den nye vejledning indeholder som forventet en del
væsentlige lempelser, idet de ændringer som fulgte af
Bekendtgørelsen om kørekort, der trådte i kraft den 1.
januar 2017, nu er implementeret i Vejledning om
helbredskrav til kørekort.

Nedenstående er citeret de bestemmelser som vi vurderer
har størst interesse for personer med søvnapnø.
:
4.3.1.4 Krav ved udstedelse og fornyelse af kørekort.
En ansøger, som lider af moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, som ubehandlet medfører udtalt
dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort, hvis det
i en lægeudtalelse er dokumenteret, at den pågældende har
en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en
passende behandling, og det er vurderet, at ansøgeren kan
køre sikkert.

I vurderingen af den trafiksikkerhedsmæssige risiko må
den behandlingsansvarlige læge tage hensyn til, hvilke
kørekortkategorier den pågældende har kørekort til. Et
søvnapnøsyndrom kan have langt større betydning for en
chauffør, som kører en hel arbejdsdag sammenlignet med en
person, som kun sporadisk kører personbil. Vilkår om
tidsbegrænsning

• Kørekort til Gruppe 1 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på op til maksimalt tre år
• Kørekort til Gruppe 2 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på et år.

Ansøgere/førere, som har søvnapnø, men ubehandlet ikke
lider af udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet
kørekort til alle kategorier uden særlige vilkår.

Såfremt der ikke foreligger lægelige oplysninger om
graden af dagtræthed ved ubehandlet søvnapnø, må der
indhentes oplysninger om dette fra lægen. Såfremt lægen
ikke kan bekræfte oplysninger om dette forhold, er der
sædvanligvis ikke baggrund for at give en særlig
tidsbegrænsning.

 
Læs hele vejledningen her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

28-08-2017
Ny vejledning om helbredskrav til kørekort
 
Den nye Vejledning om helbredskrav til kørekort blev
udsendt den 1. august 2017.

 

Da Dansk Søvnapnø Forening er høringsberettiget i
forbindelse med udformningen af vejledningen indgav vi
høringssvar den 22. juni 2017. Vi var stillet i udsigt,
at den endelige kørselsvejledning tidligst ville komme
engang sidst på året, så vi ventede spændt på det
endelige resultat, som vi naturligvis gik ud for at vi
blev informeret om, da vi har haft en god kommunikation
med diverse instanser i forbindelse med udformningen af
vejledningen.

Stor var vores overraskelse, da vi nu erfarer at
vejledningen er blevet færdig før forventet, og uden at
vi er blevet informeret.

Men det, der er specielt interessant for personer med
søvnapnø findes på side 33 – 35, Det skal også nævnes, at
der er kommet lempelser for diabetikere med type2
diabetes.

Den nye vejledning indeholder som forventet en del
væsentlige lempelser, idet de ændringer som fulgte af
Bekendtgørelsen om kørekort, der trådte i kraft den 1.
januar 2017, nu er implementeret i Vejledning om
helbredskrav til kørekort.

Nedenstående er citeret de bestemmelser som vi vurderer
har størst interesse for personer med søvnapnø.
:
4.3.1.4 Krav ved udstedelse og fornyelse af kørekort.
En ansøger, som lider af moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, som ubehandlet medfører udtalt
dagtræthed, kan få udstedt og fornyet kørekort, hvis det
i en lægeudtalelse er dokumenteret, at den pågældende har
en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en
passende behandling, og det er vurderet, at ansøgeren kan
køre sikkert.

I vurderingen af den trafiksikkerhedsmæssige risiko må
den behandlingsansvarlige læge tage hensyn til, hvilke
kørekortkategorier den pågældende har kørekort til. Et
søvnapnøsyndrom kan have langt større betydning for en
chauffør, som kører en hel arbejdsdag sammenlignet med en
person, som kun sporadisk kører personbil. Vilkår om
tidsbegrænsning

• Kørekort til Gruppe 1 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på op til maksimalt tre år
• Kørekort til Gruppe 2 kan udstedes med en
tidsbegrænsning på et år.

Ansøgere/førere, som har søvnapnø, men ubehandlet ikke
lider af udtalt dagtræthed, kan få udstedt og fornyet
kørekort til alle kategorier uden særlige vilkår.

Såfremt der ikke foreligger lægelige oplysninger om
graden af dagtræthed ved ubehandlet søvnapnø, må der
indhentes oplysninger om dette fra lægen. Såfremt lægen
ikke kan bekræfte oplysninger om dette forhold, er der
sædvanligvis ikke baggrund for at give en særlig
tidsbegrænsning.

 
Læs hele vejledningen her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk