07-02-2017
Aftale om principper håndtering af sundhedsdata.
 
Alle partier i Folketingets partier har iflg Dagens Medicin
indgået en politisk aftale om en række centrale principper
for, hvordan sundhedsdata på en sikker og moderne måde skal
kunne bruges til eksempelvis kvalitetssikring og forskning
 

Syv principper for brug af sundhedsdata

•Datasikkerhed – sundhedsdata skal håndteres sikkert, og
patienterne skal kunne forvente, at der bliver passet
godt på deres helbredsoplysninger.

•Lovlighed, fortrolighed, saglighed og proportionalitet –
sundhedsdata må kun bruges til saglige formål inden for
lovens rammer. Og brugen af personhenførbare data skal
begrænses i størst muligt omfang.

•Patientsikkerhed og sammenhæng for patienten og
medarbejderne – til brug for patientbehandling skal
relevante helbredsoplysninger videregives til relevante
behandlere i sundhedsvæsnet. Det skal sikre, at
patienterne får en sammenhængende behandling, og at
sundhedspersonalet oplever, at it-systemerne understøtter
kvaliteten i deres opgaveløsning.

•Patient- og pårørendeinddragelse – patienterne skal have
adgang og medejerskab til egne data, så de eksempelvis
får bedre mulighed for at deltage aktivt i deres egen
behandling.

•Udvikling og kvalitet i sundhedsvæsnet – aktørerne på
sundhedsområdet skal kunne anvende data til bl.a. at
forbedre kvaliteten.

•Moderne og tryg lovgivningsramme – Folketinget skal
løbende diskutere lovændringer for brugen af
sundhedsdata, der bl.a. tager højde for den teknologiske
udvikling, nye undersøgelses- og behandlingsmetoder og
beskyttelse af individet.

•Åbenhed og gennemsigtighed for alle – borgere og
patienter skal have bedre information om brugen af deres
sundhedsdata, herunder deres muligheder for at sige fra
over for, at deres helbredsoplysninger bruges.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

07-02-2017
Aftale om principper håndtering af sundhedsdata.
 
Alle partier i Folketingets partier har iflg Dagens Medicin
indgået en politisk aftale om en række centrale principper
for, hvordan sundhedsdata på en sikker og moderne måde skal
kunne bruges til eksempelvis kvalitetssikring og forskning
 

Syv principper for brug af sundhedsdata

•Datasikkerhed – sundhedsdata skal håndteres sikkert, og
patienterne skal kunne forvente, at der bliver passet
godt på deres helbredsoplysninger.

•Lovlighed, fortrolighed, saglighed og proportionalitet –
sundhedsdata må kun bruges til saglige formål inden for
lovens rammer. Og brugen af personhenførbare data skal
begrænses i størst muligt omfang.

•Patientsikkerhed og sammenhæng for patienten og
medarbejderne – til brug for patientbehandling skal
relevante helbredsoplysninger videregives til relevante
behandlere i sundhedsvæsnet. Det skal sikre, at
patienterne får en sammenhængende behandling, og at
sundhedspersonalet oplever, at it-systemerne understøtter
kvaliteten i deres opgaveløsning.

•Patient- og pårørendeinddragelse – patienterne skal have
adgang og medejerskab til egne data, så de eksempelvis
får bedre mulighed for at deltage aktivt i deres egen
behandling.

•Udvikling og kvalitet i sundhedsvæsnet – aktørerne på
sundhedsområdet skal kunne anvende data til bl.a. at
forbedre kvaliteten.

•Moderne og tryg lovgivningsramme – Folketinget skal
løbende diskutere lovændringer for brugen af
sundhedsdata, der bl.a. tager højde for den teknologiske
udvikling, nye undersøgelses- og behandlingsmetoder og
beskyttelse af individet.

•Åbenhed og gennemsigtighed for alle – borgere og
patienter skal have bedre information om brugen af deres
sundhedsdata, herunder deres muligheder for at sige fra
over for, at deres helbredsoplysninger bruges.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

07-02-2017
Aftale om principper håndtering af sundhedsdata.
 
Alle partier i Folketingets partier har iflg Dagens Medicin
indgået en politisk aftale om en række centrale principper
for, hvordan sundhedsdata på en sikker og moderne måde skal
kunne bruges til eksempelvis kvalitetssikring og forskning
 

Syv principper for brug af sundhedsdata

•Datasikkerhed – sundhedsdata skal håndteres sikkert, og
patienterne skal kunne forvente, at der bliver passet
godt på deres helbredsoplysninger.

•Lovlighed, fortrolighed, saglighed og proportionalitet –
sundhedsdata må kun bruges til saglige formål inden for
lovens rammer. Og brugen af personhenførbare data skal
begrænses i størst muligt omfang.

•Patientsikkerhed og sammenhæng for patienten og
medarbejderne – til brug for patientbehandling skal
relevante helbredsoplysninger videregives til relevante
behandlere i sundhedsvæsnet. Det skal sikre, at
patienterne får en sammenhængende behandling, og at
sundhedspersonalet oplever, at it-systemerne understøtter
kvaliteten i deres opgaveløsning.

•Patient- og pårørendeinddragelse – patienterne skal have
adgang og medejerskab til egne data, så de eksempelvis
får bedre mulighed for at deltage aktivt i deres egen
behandling.

•Udvikling og kvalitet i sundhedsvæsnet – aktørerne på
sundhedsområdet skal kunne anvende data til bl.a. at
forbedre kvaliteten.

•Moderne og tryg lovgivningsramme – Folketinget skal
løbende diskutere lovændringer for brugen af
sundhedsdata, der bl.a. tager højde for den teknologiske
udvikling, nye undersøgelses- og behandlingsmetoder og
beskyttelse af individet.

•Åbenhed og gennemsigtighed for alle – borgere og
patienter skal have bedre information om brugen af deres
sundhedsdata, herunder deres muligheder for at sige fra
over for, at deres helbredsoplysninger bruges.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

07-02-2017
Aftale om principper håndtering af sundhedsdata.
 
Alle partier i Folketingets partier har iflg Dagens Medicin
indgået en politisk aftale om en række centrale principper
for, hvordan sundhedsdata på en sikker og moderne måde skal
kunne bruges til eksempelvis kvalitetssikring og forskning
 

Syv principper for brug af sundhedsdata

•Datasikkerhed – sundhedsdata skal håndteres sikkert, og
patienterne skal kunne forvente, at der bliver passet
godt på deres helbredsoplysninger.

•Lovlighed, fortrolighed, saglighed og proportionalitet –
sundhedsdata må kun bruges til saglige formål inden for
lovens rammer. Og brugen af personhenførbare data skal
begrænses i størst muligt omfang.

•Patientsikkerhed og sammenhæng for patienten og
medarbejderne – til brug for patientbehandling skal
relevante helbredsoplysninger videregives til relevante
behandlere i sundhedsvæsnet. Det skal sikre, at
patienterne får en sammenhængende behandling, og at
sundhedspersonalet oplever, at it-systemerne understøtter
kvaliteten i deres opgaveløsning.

•Patient- og pårørendeinddragelse – patienterne skal have
adgang og medejerskab til egne data, så de eksempelvis
får bedre mulighed for at deltage aktivt i deres egen
behandling.

•Udvikling og kvalitet i sundhedsvæsnet – aktørerne på
sundhedsområdet skal kunne anvende data til bl.a. at
forbedre kvaliteten.

•Moderne og tryg lovgivningsramme – Folketinget skal
løbende diskutere lovændringer for brugen af
sundhedsdata, der bl.a. tager højde for den teknologiske
udvikling, nye undersøgelses- og behandlingsmetoder og
beskyttelse af individet.

•Åbenhed og gennemsigtighed for alle – borgere og
patienter skal have bedre information om brugen af deres
sundhedsdata, herunder deres muligheder for at sige fra
over for, at deres helbredsoplysninger bruges.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk