16-12-2016
Kørselsvejledning.
 
Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt om
længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning for
søvnapnøpa
 

Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt
om længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning
for søvnapnøpatienter. Bekendtgørelsen træder i kraft pr
1. januar 2017. Nu må vi så afvente vejledningen, men det
er svært at forestille sig at der bliver den store
forskel.

Vi er fra Dansk Søvnapnø Forening meget glade for
resultatet, idet vi kan se, at de ønsker vi har fremført
overfor såvel Sundhedsstyrelsen som Transportministeriet
er blevet indarbejdet i bekendtgørelsen.
Det væsentlige er, at det nu kun er personer, der lider
af udtalt dagtræthed, som kan formodes at skyldes moderat
eller svær obstruktiv søvnapnø, der skal undersøges af
egen læge eller relevant speciallæge inden kørekort kan
udstedes eller fornyes.

Personer med Gruppe 1. kørekort får en tidsbegrænsning
på højst 3 år, mens personer med gruppe 2 kørekort får en
tidsbegrænsning på højst 1 år før de skal have foretaget
en lægeundersøgelse, med henblik på at fastslå, hvorvidt
de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger den
rette og tilstrækkelige behandling, om de skal fortsætte
behandlingen, og om de vurderes at kunne køre sikkert.
Nedenstående uddrag af bekendtgørelsen som kan hentes i
sin fulde ordlyd på retsinformation.

3. I bilag 2, punkt F, indsættes efter nr. 1 som nye
numre:

»2) Moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom kan
forårsage udtalt dagtræthed. Moderat obstruktivt
søvnapnøsyndrom svarer til et antal af apnøer og
hypopnøer pr. time (AHI) mellem 15 og 29, mens svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom svarer til en AHI på 30 eller
mere.

3) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
som kunne formodes at skyldes moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom, skal undersøges af egen læge
eller speciallæge i relevant speciale, inden kørekort kan
udstedes eller fornyes. De kan rådes til at undlade
kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, hvis det
vurderes, at dagtrætheden har indvirkning på evnen til at
føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde.

4) Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for
ansøgere eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, hvis
de med en lægeerklæring kan dokumentere, at de har en
tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende
behandling og vurderes at kunne køre sikkert.

Gruppe 1
5) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 3
år.
6) Ansøgere eller førere, der lider af moderat eller
svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed,
skal gennemføre lægeundersøgelser med jævne mellemrum,
der ikke overstiger 3 år, med henblik på at fastslå,
hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen,
følger den rette og tilstrækkelige behandling, om de skal
fortsætte behandlingen, og om de vurderes at kunne køre
sikkert.

Gruppe 2
7) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 1
år.
8) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
der skyldes moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, skal gennemføre lægeundersøgelser med
jævne mellemrum, der ikke overstiger 1 år, med henblik på
at fastslå, hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over
lidelsen, følger den rette og tilstrækkelige behandling,
om de skal fortsætte behandlingen, og om de vurderes at
kunne køre sikkert.«


 
Læs hele teksten er....
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

16-12-2016
Kørselsvejledning.
 
Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt om
længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning for
søvnapnøpa
 

Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt
om længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning
for søvnapnøpatienter. Bekendtgørelsen træder i kraft pr
1. januar 2017. Nu må vi så afvente vejledningen, men det
er svært at forestille sig at der bliver den store
forskel.

Vi er fra Dansk Søvnapnø Forening meget glade for
resultatet, idet vi kan se, at de ønsker vi har fremført
overfor såvel Sundhedsstyrelsen som Transportministeriet
er blevet indarbejdet i bekendtgørelsen.
Det væsentlige er, at det nu kun er personer, der lider
af udtalt dagtræthed, som kan formodes at skyldes moderat
eller svær obstruktiv søvnapnø, der skal undersøges af
egen læge eller relevant speciallæge inden kørekort kan
udstedes eller fornyes.

Personer med Gruppe 1. kørekort får en tidsbegrænsning
på højst 3 år, mens personer med gruppe 2 kørekort får en
tidsbegrænsning på højst 1 år før de skal have foretaget
en lægeundersøgelse, med henblik på at fastslå, hvorvidt
de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger den
rette og tilstrækkelige behandling, om de skal fortsætte
behandlingen, og om de vurderes at kunne køre sikkert.
Nedenstående uddrag af bekendtgørelsen som kan hentes i
sin fulde ordlyd på retsinformation.

3. I bilag 2, punkt F, indsættes efter nr. 1 som nye
numre:

»2) Moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom kan
forårsage udtalt dagtræthed. Moderat obstruktivt
søvnapnøsyndrom svarer til et antal af apnøer og
hypopnøer pr. time (AHI) mellem 15 og 29, mens svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom svarer til en AHI på 30 eller
mere.

3) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
som kunne formodes at skyldes moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom, skal undersøges af egen læge
eller speciallæge i relevant speciale, inden kørekort kan
udstedes eller fornyes. De kan rådes til at undlade
kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, hvis det
vurderes, at dagtrætheden har indvirkning på evnen til at
føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde.

4) Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for
ansøgere eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, hvis
de med en lægeerklæring kan dokumentere, at de har en
tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende
behandling og vurderes at kunne køre sikkert.

Gruppe 1
5) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 3
år.
6) Ansøgere eller førere, der lider af moderat eller
svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed,
skal gennemføre lægeundersøgelser med jævne mellemrum,
der ikke overstiger 3 år, med henblik på at fastslå,
hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen,
følger den rette og tilstrækkelige behandling, om de skal
fortsætte behandlingen, og om de vurderes at kunne køre
sikkert.

Gruppe 2
7) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 1
år.
8) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
der skyldes moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, skal gennemføre lægeundersøgelser med
jævne mellemrum, der ikke overstiger 1 år, med henblik på
at fastslå, hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over
lidelsen, følger den rette og tilstrækkelige behandling,
om de skal fortsætte behandlingen, og om de vurderes at
kunne køre sikkert.«


 
Læs hele teksten er....
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

16-12-2016
Kørselsvejledning.
 
Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt om
længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning for
søvnapnøpa
 

Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt
om længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning
for søvnapnøpatienter. Bekendtgørelsen træder i kraft pr
1. januar 2017. Nu må vi så afvente vejledningen, men det
er svært at forestille sig at der bliver den store
forskel.

Vi er fra Dansk Søvnapnø Forening meget glade for
resultatet, idet vi kan se, at de ønsker vi har fremført
overfor såvel Sundhedsstyrelsen som Transportministeriet
er blevet indarbejdet i bekendtgørelsen.
Det væsentlige er, at det nu kun er personer, der lider
af udtalt dagtræthed, som kan formodes at skyldes moderat
eller svær obstruktiv søvnapnø, der skal undersøges af
egen læge eller relevant speciallæge inden kørekort kan
udstedes eller fornyes.

Personer med Gruppe 1. kørekort får en tidsbegrænsning
på højst 3 år, mens personer med gruppe 2 kørekort får en
tidsbegrænsning på højst 1 år før de skal have foretaget
en lægeundersøgelse, med henblik på at fastslå, hvorvidt
de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger den
rette og tilstrækkelige behandling, om de skal fortsætte
behandlingen, og om de vurderes at kunne køre sikkert.
Nedenstående uddrag af bekendtgørelsen som kan hentes i
sin fulde ordlyd på retsinformation.

3. I bilag 2, punkt F, indsættes efter nr. 1 som nye
numre:

»2) Moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom kan
forårsage udtalt dagtræthed. Moderat obstruktivt
søvnapnøsyndrom svarer til et antal af apnøer og
hypopnøer pr. time (AHI) mellem 15 og 29, mens svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom svarer til en AHI på 30 eller
mere.

3) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
som kunne formodes at skyldes moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom, skal undersøges af egen læge
eller speciallæge i relevant speciale, inden kørekort kan
udstedes eller fornyes. De kan rådes til at undlade
kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, hvis det
vurderes, at dagtrætheden har indvirkning på evnen til at
føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde.

4) Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for
ansøgere eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, hvis
de med en lægeerklæring kan dokumentere, at de har en
tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende
behandling og vurderes at kunne køre sikkert.

Gruppe 1
5) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 3
år.
6) Ansøgere eller førere, der lider af moderat eller
svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed,
skal gennemføre lægeundersøgelser med jævne mellemrum,
der ikke overstiger 3 år, med henblik på at fastslå,
hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen,
følger den rette og tilstrækkelige behandling, om de skal
fortsætte behandlingen, og om de vurderes at kunne køre
sikkert.

Gruppe 2
7) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 1
år.
8) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
der skyldes moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, skal gennemføre lægeundersøgelser med
jævne mellemrum, der ikke overstiger 1 år, med henblik på
at fastslå, hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over
lidelsen, følger den rette og tilstrækkelige behandling,
om de skal fortsætte behandlingen, og om de vurderes at
kunne køre sikkert.«


 
Læs hele teksten er....
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

16-12-2016
Kørselsvejledning.
 
Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt om
længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning for
søvnapnøpa
 

Med kun 11 måneder og 16 dages forsinkelse kom så langt
om længe Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort,
der skal danne baggrund for en kommen kørselsvejledning
for søvnapnøpatienter. Bekendtgørelsen træder i kraft pr
1. januar 2017. Nu må vi så afvente vejledningen, men det
er svært at forestille sig at der bliver den store
forskel.

Vi er fra Dansk Søvnapnø Forening meget glade for
resultatet, idet vi kan se, at de ønsker vi har fremført
overfor såvel Sundhedsstyrelsen som Transportministeriet
er blevet indarbejdet i bekendtgørelsen.
Det væsentlige er, at det nu kun er personer, der lider
af udtalt dagtræthed, som kan formodes at skyldes moderat
eller svær obstruktiv søvnapnø, der skal undersøges af
egen læge eller relevant speciallæge inden kørekort kan
udstedes eller fornyes.

Personer med Gruppe 1. kørekort får en tidsbegrænsning
på højst 3 år, mens personer med gruppe 2 kørekort får en
tidsbegrænsning på højst 1 år før de skal have foretaget
en lægeundersøgelse, med henblik på at fastslå, hvorvidt
de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger den
rette og tilstrækkelige behandling, om de skal fortsætte
behandlingen, og om de vurderes at kunne køre sikkert.
Nedenstående uddrag af bekendtgørelsen som kan hentes i
sin fulde ordlyd på retsinformation.

3. I bilag 2, punkt F, indsættes efter nr. 1 som nye
numre:

»2) Moderat eller svært obstruktivt søvnapnøsyndrom kan
forårsage udtalt dagtræthed. Moderat obstruktivt
søvnapnøsyndrom svarer til et antal af apnøer og
hypopnøer pr. time (AHI) mellem 15 og 29, mens svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom svarer til en AHI på 30 eller
mere.

3) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
som kunne formodes at skyldes moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom, skal undersøges af egen læge
eller speciallæge i relevant speciale, inden kørekort kan
udstedes eller fornyes. De kan rådes til at undlade
kørsel, indtil diagnosen er blevet bekræftet, hvis det
vurderes, at dagtrætheden har indvirkning på evnen til at
føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde.

4) Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares for
ansøgere eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, hvis
de med en lægeerklæring kan dokumentere, at de har en
tilstrækkelig kontrol over lidelsen, følger en passende
behandling og vurderes at kunne køre sikkert.

Gruppe 1
5) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 3
år.
6) Ansøgere eller førere, der lider af moderat eller
svært obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed,
skal gennemføre lægeundersøgelser med jævne mellemrum,
der ikke overstiger 3 år, med henblik på at fastslå,
hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over lidelsen,
følger den rette og tilstrækkelige behandling, om de skal
fortsætte behandlingen, og om de vurderes at kunne køre
sikkert.

Gruppe 2
7) Kørekort udstedes, fornyes eller bevares for ansøgere
eller førere, der lider af moderat eller svært
obstruktivt søvnapnøsyndrom med udtalt dagtræthed, med
vilkår om individuelt fastsat tidsbegrænsning på højst 1
år.
8) Ansøgere eller førere, der lider af udtalt dagtræthed,
der skyldes moderat eller svært obstruktivt
søvnapnøsyndrom, skal gennemføre lægeundersøgelser med
jævne mellemrum, der ikke overstiger 1 år, med henblik på
at fastslå, hvorvidt de har en tilstrækkelig kontrol over
lidelsen, følger den rette og tilstrækkelige behandling,
om de skal fortsætte behandlingen, og om de vurderes at
kunne køre sikkert.«


 
Læs hele teksten er....
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk