23-09-2016
Forbedret diagnose- og behandlingsgaranti pr 1. oktober 2016
 
Fra 1. oktober 2016 er ret til udredning og behandling af
patienter nedsat til 30. dage.
Dette er fastlagt i Lov nr. 643 af 08-06-2016 om Lov om
ændring af sundhedsloven.
 

Det væsentligste ved loven er, at den give alle patienter
ret til hurtig udredning. Det betyder, at hvis der ikke
er kapacitet til at udrede en patient inden for 1 måned
(30 dage) på de offentlige sygehuse, skal man have
mulighed for at få hjælp et andet sted, hvilket vil sige,
at hele eller dele af udredningen skal kunne udføres på
private hospitaler og klinikker, hvor det er fagligt
muligt.
Det betyder desuden, at der indføres en ret til udvidet
frit sygehusvalg, når regionen af kapacitetsmæssige
årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 1 måned, og
at der indføres en ret til udvidet frit sygehusvalg ved
mere end 1 måneds ventetid på behandling
Det betyder også at hvis man skal vene mere end 1. måned
på en sygehusbehandling, når man er udredt, så udvides
det frie sygehusvalg til også at omfatte relevante
private og udenlandske sygehuse, der har en aftale herom
med regionerne.


 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180118
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

23-09-2016
Forbedret diagnose- og behandlingsgaranti pr 1. oktober 2016
 
Fra 1. oktober 2016 er ret til udredning og behandling af
patienter nedsat til 30. dage.
Dette er fastlagt i Lov nr. 643 af 08-06-2016 om Lov om
ændring af sundhedsloven.
 

Det væsentligste ved loven er, at den give alle patienter
ret til hurtig udredning. Det betyder, at hvis der ikke
er kapacitet til at udrede en patient inden for 1 måned
(30 dage) på de offentlige sygehuse, skal man have
mulighed for at få hjælp et andet sted, hvilket vil sige,
at hele eller dele af udredningen skal kunne udføres på
private hospitaler og klinikker, hvor det er fagligt
muligt.
Det betyder desuden, at der indføres en ret til udvidet
frit sygehusvalg, når regionen af kapacitetsmæssige
årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 1 måned, og
at der indføres en ret til udvidet frit sygehusvalg ved
mere end 1 måneds ventetid på behandling
Det betyder også at hvis man skal vene mere end 1. måned
på en sygehusbehandling, når man er udredt, så udvides
det frie sygehusvalg til også at omfatte relevante
private og udenlandske sygehuse, der har en aftale herom
med regionerne.


 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180118
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

23-09-2016
Forbedret diagnose- og behandlingsgaranti pr 1. oktober 2016
 
Fra 1. oktober 2016 er ret til udredning og behandling af
patienter nedsat til 30. dage.
Dette er fastlagt i Lov nr. 643 af 08-06-2016 om Lov om
ændring af sundhedsloven.
 

Det væsentligste ved loven er, at den give alle patienter
ret til hurtig udredning. Det betyder, at hvis der ikke
er kapacitet til at udrede en patient inden for 1 måned
(30 dage) på de offentlige sygehuse, skal man have
mulighed for at få hjælp et andet sted, hvilket vil sige,
at hele eller dele af udredningen skal kunne udføres på
private hospitaler og klinikker, hvor det er fagligt
muligt.
Det betyder desuden, at der indføres en ret til udvidet
frit sygehusvalg, når regionen af kapacitetsmæssige
årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 1 måned, og
at der indføres en ret til udvidet frit sygehusvalg ved
mere end 1 måneds ventetid på behandling
Det betyder også at hvis man skal vene mere end 1. måned
på en sygehusbehandling, når man er udredt, så udvides
det frie sygehusvalg til også at omfatte relevante
private og udenlandske sygehuse, der har en aftale herom
med regionerne.


 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180118
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

23-09-2016
Forbedret diagnose- og behandlingsgaranti pr 1. oktober 2016
 
Fra 1. oktober 2016 er ret til udredning og behandling af
patienter nedsat til 30. dage.
Dette er fastlagt i Lov nr. 643 af 08-06-2016 om Lov om
ændring af sundhedsloven.
 

Det væsentligste ved loven er, at den give alle patienter
ret til hurtig udredning. Det betyder, at hvis der ikke
er kapacitet til at udrede en patient inden for 1 måned
(30 dage) på de offentlige sygehuse, skal man have
mulighed for at få hjælp et andet sted, hvilket vil sige,
at hele eller dele af udredningen skal kunne udføres på
private hospitaler og klinikker, hvor det er fagligt
muligt.
Det betyder desuden, at der indføres en ret til udvidet
frit sygehusvalg, når regionen af kapacitetsmæssige
årsager ikke kan tilbyde udredning inden for 1 måned, og
at der indføres en ret til udvidet frit sygehusvalg ved
mere end 1 måneds ventetid på behandling
Det betyder også at hvis man skal vene mere end 1. måned
på en sygehusbehandling, når man er udredt, så udvides
det frie sygehusvalg til også at omfatte relevante
private og udenlandske sygehuse, der har en aftale herom
med regionerne.


 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180118
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk