12-06-2016
Uge 24. er Sundhedsuge for mænds helbred.
 
I sundhedsugen for mænd, Men´s Health Week, i år ertemaet:
Mænds sundhed og fællesska
 

Mænd ønsker fællesskaber Mange mænd er ikke så gode til
at gå ud og skabe sociale kontakter. Konsekvensen kan
være, at mænd kan opleve ensomhed, og det har stor
betydning for deres helbred. Men mange mænd siger at det
er lettere at gøre noget for sin sundhed sammen med
andre. Derfor har sundhedsugen for mænd, Men´s Health
Week, i år temaet: Mænds sundhed og fællesskaber.

”Mange mænd vil gerne gøre ting sammen med andre mænd.
Det gælder også at få et sundere liv med bedre trivsel.
Ordene kommer fra chefpsykolog og formand i Forum For
Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen. Derfor har Forum bl.a.
taget initiativ til at etablere Mænds Mødesteder rundt om
i landet.

Baggrunden for ugen er alvorlige tal. ”Hver gang der dør
100 kvinder i alderen 15-25 år, dør der langt over 200
mænd i samme alder. Hele livet igennem har mænd markant
overdødelighed af alle sygdomme. Det bør der gøres noget
ved”. siger, Svend Aage Madsen.
En sundheds uge for mænd giver mening Mænd lever i
gennemsnit kortere end kvinder, de optager flere pladser
på hospitalerne, og så går de væsentlig sjældnere til
lægen end kvinder. En ny undersøgelse, foretaget af
Forum for Mænds Sundhed viser, at der er mange barrierer
for ikke at gå til lægen. Det er fx for lang ventetid,
mistillid til at der ikke kommer noget ud af det og ikke
mindst en svær dialog med de
sundhedsprofessionelle.

”Der er brug for at få nye dialog-basserede former for
sundhedsinformationer og sundhedsvæsnet bør gå nye veje
med sundhedstilbud, der passer bedre til mændenes behov.
Det gælder ikke mindst praktiserende læger og kommunale
tilbud”, udtaler Svend Aage Madsen.
Forum For Mænds Sundhed står bag Men´s Health Week for 14
gang i Danmark. Mange kommuner, fagforbund, virksomheder
og patientforeninger støtter op om ugen. ”Men´s Health
Week, er en fantastisk mulighed for mange forskellige
aktører i landet, at sætte mænd og deres sundhed på
dagsorden. Vi er derfor glade for at så mange igen i år
har valgt at bakke op om ugen”, siger forebyggelseschef i
Falck HealthCare og næstformand i Forum For Mænds
Sundhed, Regitze Siggaard

Du kan finde flere informationer om ugens aktiviteter på
www.sundmand.dk
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

12-06-2016
Uge 24. er Sundhedsuge for mænds helbred.
 
I sundhedsugen for mænd, Men´s Health Week, i år ertemaet:
Mænds sundhed og fællesska
 

Mænd ønsker fællesskaber Mange mænd er ikke så gode til
at gå ud og skabe sociale kontakter. Konsekvensen kan
være, at mænd kan opleve ensomhed, og det har stor
betydning for deres helbred. Men mange mænd siger at det
er lettere at gøre noget for sin sundhed sammen med
andre. Derfor har sundhedsugen for mænd, Men´s Health
Week, i år temaet: Mænds sundhed og fællesskaber.

”Mange mænd vil gerne gøre ting sammen med andre mænd.
Det gælder også at få et sundere liv med bedre trivsel.
Ordene kommer fra chefpsykolog og formand i Forum For
Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen. Derfor har Forum bl.a.
taget initiativ til at etablere Mænds Mødesteder rundt om
i landet.

Baggrunden for ugen er alvorlige tal. ”Hver gang der dør
100 kvinder i alderen 15-25 år, dør der langt over 200
mænd i samme alder. Hele livet igennem har mænd markant
overdødelighed af alle sygdomme. Det bør der gøres noget
ved”. siger, Svend Aage Madsen.
En sundheds uge for mænd giver mening Mænd lever i
gennemsnit kortere end kvinder, de optager flere pladser
på hospitalerne, og så går de væsentlig sjældnere til
lægen end kvinder. En ny undersøgelse, foretaget af
Forum for Mænds Sundhed viser, at der er mange barrierer
for ikke at gå til lægen. Det er fx for lang ventetid,
mistillid til at der ikke kommer noget ud af det og ikke
mindst en svær dialog med de
sundhedsprofessionelle.

”Der er brug for at få nye dialog-basserede former for
sundhedsinformationer og sundhedsvæsnet bør gå nye veje
med sundhedstilbud, der passer bedre til mændenes behov.
Det gælder ikke mindst praktiserende læger og kommunale
tilbud”, udtaler Svend Aage Madsen.
Forum For Mænds Sundhed står bag Men´s Health Week for 14
gang i Danmark. Mange kommuner, fagforbund, virksomheder
og patientforeninger støtter op om ugen. ”Men´s Health
Week, er en fantastisk mulighed for mange forskellige
aktører i landet, at sætte mænd og deres sundhed på
dagsorden. Vi er derfor glade for at så mange igen i år
har valgt at bakke op om ugen”, siger forebyggelseschef i
Falck HealthCare og næstformand i Forum For Mænds
Sundhed, Regitze Siggaard

Du kan finde flere informationer om ugens aktiviteter på
www.sundmand.dk
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

12-06-2016
Uge 24. er Sundhedsuge for mænds helbred.
 
I sundhedsugen for mænd, Men´s Health Week, i år ertemaet:
Mænds sundhed og fællesska
 

Mænd ønsker fællesskaber Mange mænd er ikke så gode til
at gå ud og skabe sociale kontakter. Konsekvensen kan
være, at mænd kan opleve ensomhed, og det har stor
betydning for deres helbred. Men mange mænd siger at det
er lettere at gøre noget for sin sundhed sammen med
andre. Derfor har sundhedsugen for mænd, Men´s Health
Week, i år temaet: Mænds sundhed og fællesskaber.

”Mange mænd vil gerne gøre ting sammen med andre mænd.
Det gælder også at få et sundere liv med bedre trivsel.
Ordene kommer fra chefpsykolog og formand i Forum For
Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen. Derfor har Forum bl.a.
taget initiativ til at etablere Mænds Mødesteder rundt om
i landet.

Baggrunden for ugen er alvorlige tal. ”Hver gang der dør
100 kvinder i alderen 15-25 år, dør der langt over 200
mænd i samme alder. Hele livet igennem har mænd markant
overdødelighed af alle sygdomme. Det bør der gøres noget
ved”. siger, Svend Aage Madsen.
En sundheds uge for mænd giver mening Mænd lever i
gennemsnit kortere end kvinder, de optager flere pladser
på hospitalerne, og så går de væsentlig sjældnere til
lægen end kvinder. En ny undersøgelse, foretaget af
Forum for Mænds Sundhed viser, at der er mange barrierer
for ikke at gå til lægen. Det er fx for lang ventetid,
mistillid til at der ikke kommer noget ud af det og ikke
mindst en svær dialog med de
sundhedsprofessionelle.

”Der er brug for at få nye dialog-basserede former for
sundhedsinformationer og sundhedsvæsnet bør gå nye veje
med sundhedstilbud, der passer bedre til mændenes behov.
Det gælder ikke mindst praktiserende læger og kommunale
tilbud”, udtaler Svend Aage Madsen.
Forum For Mænds Sundhed står bag Men´s Health Week for 14
gang i Danmark. Mange kommuner, fagforbund, virksomheder
og patientforeninger støtter op om ugen. ”Men´s Health
Week, er en fantastisk mulighed for mange forskellige
aktører i landet, at sætte mænd og deres sundhed på
dagsorden. Vi er derfor glade for at så mange igen i år
har valgt at bakke op om ugen”, siger forebyggelseschef i
Falck HealthCare og næstformand i Forum For Mænds
Sundhed, Regitze Siggaard

Du kan finde flere informationer om ugens aktiviteter på
www.sundmand.dk
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

12-06-2016
Uge 24. er Sundhedsuge for mænds helbred.
 
I sundhedsugen for mænd, Men´s Health Week, i år ertemaet:
Mænds sundhed og fællesska
 

Mænd ønsker fællesskaber Mange mænd er ikke så gode til
at gå ud og skabe sociale kontakter. Konsekvensen kan
være, at mænd kan opleve ensomhed, og det har stor
betydning for deres helbred. Men mange mænd siger at det
er lettere at gøre noget for sin sundhed sammen med
andre. Derfor har sundhedsugen for mænd, Men´s Health
Week, i år temaet: Mænds sundhed og fællesskaber.

”Mange mænd vil gerne gøre ting sammen med andre mænd.
Det gælder også at få et sundere liv med bedre trivsel.
Ordene kommer fra chefpsykolog og formand i Forum For
Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen. Derfor har Forum bl.a.
taget initiativ til at etablere Mænds Mødesteder rundt om
i landet.

Baggrunden for ugen er alvorlige tal. ”Hver gang der dør
100 kvinder i alderen 15-25 år, dør der langt over 200
mænd i samme alder. Hele livet igennem har mænd markant
overdødelighed af alle sygdomme. Det bør der gøres noget
ved”. siger, Svend Aage Madsen.
En sundheds uge for mænd giver mening Mænd lever i
gennemsnit kortere end kvinder, de optager flere pladser
på hospitalerne, og så går de væsentlig sjældnere til
lægen end kvinder. En ny undersøgelse, foretaget af
Forum for Mænds Sundhed viser, at der er mange barrierer
for ikke at gå til lægen. Det er fx for lang ventetid,
mistillid til at der ikke kommer noget ud af det og ikke
mindst en svær dialog med de
sundhedsprofessionelle.

”Der er brug for at få nye dialog-basserede former for
sundhedsinformationer og sundhedsvæsnet bør gå nye veje
med sundhedstilbud, der passer bedre til mændenes behov.
Det gælder ikke mindst praktiserende læger og kommunale
tilbud”, udtaler Svend Aage Madsen.
Forum For Mænds Sundhed står bag Men´s Health Week for 14
gang i Danmark. Mange kommuner, fagforbund, virksomheder
og patientforeninger støtter op om ugen. ”Men´s Health
Week, er en fantastisk mulighed for mange forskellige
aktører i landet, at sætte mænd og deres sundhed på
dagsorden. Vi er derfor glade for at så mange igen i år
har valgt at bakke op om ugen”, siger forebyggelseschef i
Falck HealthCare og næstformand i Forum For Mænds
Sundhed, Regitze Siggaard

Du kan finde flere informationer om ugens aktiviteter på
www.sundmand.dk
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk