05-06-2016
Lovforslag om styrket tilsyn med læger vedtaget
 
Lovforslaget om styrket tilsyn med læger og andre
sundhedspersoner eri følge Dagens Medicin vedtaget i
Folketinget.
 

I dag skete tredje behandling af lovforslaget om tilsyn
med læger og andre sundhedspersoner. Det blev et ja til
loven, som nu er vedtaget.
Med lovforslaget får Sundhedsdatastyrelsen mulighed for
at videregive oplysninger fra
Lægemiddeladministrationsregistret om den enkelte læges
medicinordinationer til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sophie Løhde understreger i en pressemeddelelse, at de
nye regler ikke betyder, at myndighederne bare uden
videre kan få adgang til den enkelte patients
medicinoplysninger, men i situationer, hvor det kan være
relevant for patienten eller pårørende at se, hvilken
medicin lægen har ordineret.
»Det gælder f.eks. i situationer, hvor lægen i modstrid
med reglerne ikke har ajourført patienternes journaler,
som derfor kan være misvisende. I sådanne situationer kan
det i dag være svært for Styrelsen for Patientsikkerhed
at følge op på en tilsynssag. Og hvis en patient søger
erstatning, får Patienterstatningen også et mangelfuldt
grundlag at vurdere erstatningssagen ud fra, fordi man
ikke kan se i journalen, hvilken medicin den enkelte
patient har fået udskrevet. Det er ikke i patienternes
interesse, og derfor giver vi nu mulighed for, at
Styrelsen for Patientsikkerhed i visse situationer kan
videregive medicinoplysninger,« siger hun.
Lovforslaget giver også Styrelsen for Patientsikkerhed
bedre muligheder for at skride hurtigt ind, hvis læger
eller andre sundhedspersoner kan være til fare for
patienter.
»Det er helt afgørende, at patienterne kan have tillid
til de sundhedspersoner, de møder i sundhedsvæsenet.
Derfor skal sundhedsmyndighederne også have mulighed for
at kunne gribe hurtigt ind og stoppe læger og andre
sundhedspersoner, som fejlbehandler patienter og er til
fare for patientsikkerheden. Og med det lovforslag, vi
har vedtaget i dag, giver vi Styrelsen for
Patientsikkerhed bedre redskaber til at føre et effektivt
og målrettet tilsyn til gavn for patienterne,« siger
ministeren i en pressemeddelelse.
Loven træder i kraft 1. juli, dog træder dele af den
først i kraft den 1. januar 2017.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

05-06-2016
Lovforslag om styrket tilsyn med læger vedtaget
 
Lovforslaget om styrket tilsyn med læger og andre
sundhedspersoner eri følge Dagens Medicin vedtaget i
Folketinget.
 

I dag skete tredje behandling af lovforslaget om tilsyn
med læger og andre sundhedspersoner. Det blev et ja til
loven, som nu er vedtaget.
Med lovforslaget får Sundhedsdatastyrelsen mulighed for
at videregive oplysninger fra
Lægemiddeladministrationsregistret om den enkelte læges
medicinordinationer til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sophie Løhde understreger i en pressemeddelelse, at de
nye regler ikke betyder, at myndighederne bare uden
videre kan få adgang til den enkelte patients
medicinoplysninger, men i situationer, hvor det kan være
relevant for patienten eller pårørende at se, hvilken
medicin lægen har ordineret.
»Det gælder f.eks. i situationer, hvor lægen i modstrid
med reglerne ikke har ajourført patienternes journaler,
som derfor kan være misvisende. I sådanne situationer kan
det i dag være svært for Styrelsen for Patientsikkerhed
at følge op på en tilsynssag. Og hvis en patient søger
erstatning, får Patienterstatningen også et mangelfuldt
grundlag at vurdere erstatningssagen ud fra, fordi man
ikke kan se i journalen, hvilken medicin den enkelte
patient har fået udskrevet. Det er ikke i patienternes
interesse, og derfor giver vi nu mulighed for, at
Styrelsen for Patientsikkerhed i visse situationer kan
videregive medicinoplysninger,« siger hun.
Lovforslaget giver også Styrelsen for Patientsikkerhed
bedre muligheder for at skride hurtigt ind, hvis læger
eller andre sundhedspersoner kan være til fare for
patienter.
»Det er helt afgørende, at patienterne kan have tillid
til de sundhedspersoner, de møder i sundhedsvæsenet.
Derfor skal sundhedsmyndighederne også have mulighed for
at kunne gribe hurtigt ind og stoppe læger og andre
sundhedspersoner, som fejlbehandler patienter og er til
fare for patientsikkerheden. Og med det lovforslag, vi
har vedtaget i dag, giver vi Styrelsen for
Patientsikkerhed bedre redskaber til at føre et effektivt
og målrettet tilsyn til gavn for patienterne,« siger
ministeren i en pressemeddelelse.
Loven træder i kraft 1. juli, dog træder dele af den
først i kraft den 1. januar 2017.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

05-06-2016
Lovforslag om styrket tilsyn med læger vedtaget
 
Lovforslaget om styrket tilsyn med læger og andre
sundhedspersoner eri følge Dagens Medicin vedtaget i
Folketinget.
 

I dag skete tredje behandling af lovforslaget om tilsyn
med læger og andre sundhedspersoner. Det blev et ja til
loven, som nu er vedtaget.
Med lovforslaget får Sundhedsdatastyrelsen mulighed for
at videregive oplysninger fra
Lægemiddeladministrationsregistret om den enkelte læges
medicinordinationer til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sophie Løhde understreger i en pressemeddelelse, at de
nye regler ikke betyder, at myndighederne bare uden
videre kan få adgang til den enkelte patients
medicinoplysninger, men i situationer, hvor det kan være
relevant for patienten eller pårørende at se, hvilken
medicin lægen har ordineret.
»Det gælder f.eks. i situationer, hvor lægen i modstrid
med reglerne ikke har ajourført patienternes journaler,
som derfor kan være misvisende. I sådanne situationer kan
det i dag være svært for Styrelsen for Patientsikkerhed
at følge op på en tilsynssag. Og hvis en patient søger
erstatning, får Patienterstatningen også et mangelfuldt
grundlag at vurdere erstatningssagen ud fra, fordi man
ikke kan se i journalen, hvilken medicin den enkelte
patient har fået udskrevet. Det er ikke i patienternes
interesse, og derfor giver vi nu mulighed for, at
Styrelsen for Patientsikkerhed i visse situationer kan
videregive medicinoplysninger,« siger hun.
Lovforslaget giver også Styrelsen for Patientsikkerhed
bedre muligheder for at skride hurtigt ind, hvis læger
eller andre sundhedspersoner kan være til fare for
patienter.
»Det er helt afgørende, at patienterne kan have tillid
til de sundhedspersoner, de møder i sundhedsvæsenet.
Derfor skal sundhedsmyndighederne også have mulighed for
at kunne gribe hurtigt ind og stoppe læger og andre
sundhedspersoner, som fejlbehandler patienter og er til
fare for patientsikkerheden. Og med det lovforslag, vi
har vedtaget i dag, giver vi Styrelsen for
Patientsikkerhed bedre redskaber til at føre et effektivt
og målrettet tilsyn til gavn for patienterne,« siger
ministeren i en pressemeddelelse.
Loven træder i kraft 1. juli, dog træder dele af den
først i kraft den 1. januar 2017.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

05-06-2016
Lovforslag om styrket tilsyn med læger vedtaget
 
Lovforslaget om styrket tilsyn med læger og andre
sundhedspersoner eri følge Dagens Medicin vedtaget i
Folketinget.
 

I dag skete tredje behandling af lovforslaget om tilsyn
med læger og andre sundhedspersoner. Det blev et ja til
loven, som nu er vedtaget.
Med lovforslaget får Sundhedsdatastyrelsen mulighed for
at videregive oplysninger fra
Lægemiddeladministrationsregistret om den enkelte læges
medicinordinationer til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Sophie Løhde understreger i en pressemeddelelse, at de
nye regler ikke betyder, at myndighederne bare uden
videre kan få adgang til den enkelte patients
medicinoplysninger, men i situationer, hvor det kan være
relevant for patienten eller pårørende at se, hvilken
medicin lægen har ordineret.
»Det gælder f.eks. i situationer, hvor lægen i modstrid
med reglerne ikke har ajourført patienternes journaler,
som derfor kan være misvisende. I sådanne situationer kan
det i dag være svært for Styrelsen for Patientsikkerhed
at følge op på en tilsynssag. Og hvis en patient søger
erstatning, får Patienterstatningen også et mangelfuldt
grundlag at vurdere erstatningssagen ud fra, fordi man
ikke kan se i journalen, hvilken medicin den enkelte
patient har fået udskrevet. Det er ikke i patienternes
interesse, og derfor giver vi nu mulighed for, at
Styrelsen for Patientsikkerhed i visse situationer kan
videregive medicinoplysninger,« siger hun.
Lovforslaget giver også Styrelsen for Patientsikkerhed
bedre muligheder for at skride hurtigt ind, hvis læger
eller andre sundhedspersoner kan være til fare for
patienter.
»Det er helt afgørende, at patienterne kan have tillid
til de sundhedspersoner, de møder i sundhedsvæsenet.
Derfor skal sundhedsmyndighederne også have mulighed for
at kunne gribe hurtigt ind og stoppe læger og andre
sundhedspersoner, som fejlbehandler patienter og er til
fare for patientsikkerheden. Og med det lovforslag, vi
har vedtaget i dag, giver vi Styrelsen for
Patientsikkerhed bedre redskaber til at føre et effektivt
og målrettet tilsyn til gavn for patienterne,« siger
ministeren i en pressemeddelelse.
Loven træder i kraft 1. juli, dog træder dele af den
først i kraft den 1. januar 2017.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk