02-05-2016
Her er målepunkterne for god kvalitet i sundhedsvæsenet
 
Regeringen, Danske Regioner og KL har ifølge
kommunalsundhed.dk præsenteret de nationale mål for
sundhedsvæsenet og de underliggende indikatorer, som skal
danne baggrund for det fremtidige kvalitetsarbejde.
 

Regeringen, Danske Regioner og KL har præsenteret de
nationale mål for sundhedsvæsenet og de underliggende
indikatorer, som skal danne baggrund for det fremtidige
kvalitetsarbejde.

Otte overordnede mål med en række underliggende
målepunkter vil fremover være udgangspunktet for
kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsnet og være med at
afbureaukratisere sundhedspersonalets arbejde.

Det er ambitionen i dén plan for fremtidens
kvalitetsarbejde, der skal hjælpe sundhedsvæsnets aktører
med at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for
patienterne, som regeringen, Kommunernes Landsforening og
Danske Regioner i dag har præsenteret.

»Aftalen om de nationale mål er vigtig for kommunerne,
fordi den giver et fælles udgangspunkt, som kan styrke
vores lokale samarbejde med regionerne og almen praksis.
Med udgangspunkt i de nationale mål skal vi nu i gang med
initiativer som giver mening ift. de lokale udfordringer
og politiske prioriteter,« siger KL’s formand Martin Damm
i en udtalelse.

Blandt de nationale mål er ‘Bedre sammenhængende
patientforløb’, der måles på sygehusenes
belægningsprocent, antallet af akutte genindlæggelser
inden for 30 dage, ventetid til genoptræning, somatiske
færdigbehandlingsdage på sygehuset og ajourførte
medicinoplysninger.

Hvordan man i praksis får en positiv udvikling inden for
de forskellige indikatorer er op til de enkelte
sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og i
praksissektoren, hvor de nationale mål skal omsættes til
konkrete og lokalt forankrede delmål og indsatser, som
sundhedspersonalet selv definerer, med fokus på at løfte
kvaliteten for den enkelte patient.

Det er op til regionsråd og kommunalbestyrelse at sikre,
at det sker, og en årlig statusrapport skal vise, om
indikatorerne – og dermed målene – har udviklet sig i den
ønskede retning.

Rød betyder, at man har oplevet en negativ udvikling og
ligger under landsgennemsnittet.

Gul betyder enten, at man har haft en positiv udvikling
og er under landsgennemsnittet, eller at man har haft en
negativ udvikling og er over landsgennemsnittet.

Grøn betyder, at man har oplevet en positiv udvikling og
er over landsgennemsnittet.

Nationale mål og målepunkter
Bedre sammenhængende patientforløb
Belægning (somatik)
Antal akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste
udskrivning
Median ventetid til genoptræning i dage.
Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse pr.
1.000 borgere
Antal ajourføringsmarkringer i FMK i almen praksis
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med KOL
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med
diabetes type 2
Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre (65+ år)
Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
Relativ 5-års overlevelse efter kræft,
aldersstandardiseret, pct
Antal dødsfald som følge af hjertesygdom pr. 100.000
indbyggere, aldersstandardiseret
Antal bakteriæmier pr. 10.000 risikodøgn
Antal sygehuserhvervede infektioner med clostridium
difficile pr. 100.000 borgere
Andel patienter som overlever mindst 30 dage efter
hjertestop, pct. Standard: >= 30 pct.
Behandling af høj kvalitet
Andel af indikatorer i kliniske kvalitetsdatabaser, der
er opfyldt (i henhold til de opsatte standarder)
Andelen af personer, der bæltefikseres i psykiatrien
Hurtig udredning og behandling
Gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation
Ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt
Andel patienter udredt inden for 30 dage
Andel kræftforløb, der er gennemført inden for angivne
standardforløbstider
Øget patientinddragelse
Patienttilfredshed med forløbet fra indlæggelse til
udskrivelse (fra Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser)
Patientoplevet inddragelse (fra Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser)
Flere sunde leveår
Gennemsnitligt antal år en nyfødt kan forventes at leve
Andelen af personer over 16 år, der ryger dagligt
Mere effektivt sundhedsvæsen
Gennemsnitlig indlæggelsestid på sygehuse
Produktivitetsniveau
Årlig udvikling i produktivitet
Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

02-05-2016
Her er målepunkterne for god kvalitet i sundhedsvæsenet
 
Regeringen, Danske Regioner og KL har ifølge
kommunalsundhed.dk præsenteret de nationale mål for
sundhedsvæsenet og de underliggende indikatorer, som skal
danne baggrund for det fremtidige kvalitetsarbejde.
 

Regeringen, Danske Regioner og KL har præsenteret de
nationale mål for sundhedsvæsenet og de underliggende
indikatorer, som skal danne baggrund for det fremtidige
kvalitetsarbejde.

Otte overordnede mål med en række underliggende
målepunkter vil fremover være udgangspunktet for
kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsnet og være med at
afbureaukratisere sundhedspersonalets arbejde.

Det er ambitionen i dén plan for fremtidens
kvalitetsarbejde, der skal hjælpe sundhedsvæsnets aktører
med at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for
patienterne, som regeringen, Kommunernes Landsforening og
Danske Regioner i dag har præsenteret.

»Aftalen om de nationale mål er vigtig for kommunerne,
fordi den giver et fælles udgangspunkt, som kan styrke
vores lokale samarbejde med regionerne og almen praksis.
Med udgangspunkt i de nationale mål skal vi nu i gang med
initiativer som giver mening ift. de lokale udfordringer
og politiske prioriteter,« siger KL’s formand Martin Damm
i en udtalelse.

Blandt de nationale mål er ‘Bedre sammenhængende
patientforløb’, der måles på sygehusenes
belægningsprocent, antallet af akutte genindlæggelser
inden for 30 dage, ventetid til genoptræning, somatiske
færdigbehandlingsdage på sygehuset og ajourførte
medicinoplysninger.

Hvordan man i praksis får en positiv udvikling inden for
de forskellige indikatorer er op til de enkelte
sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og i
praksissektoren, hvor de nationale mål skal omsættes til
konkrete og lokalt forankrede delmål og indsatser, som
sundhedspersonalet selv definerer, med fokus på at løfte
kvaliteten for den enkelte patient.

Det er op til regionsråd og kommunalbestyrelse at sikre,
at det sker, og en årlig statusrapport skal vise, om
indikatorerne – og dermed målene – har udviklet sig i den
ønskede retning.

Rød betyder, at man har oplevet en negativ udvikling og
ligger under landsgennemsnittet.

Gul betyder enten, at man har haft en positiv udvikling
og er under landsgennemsnittet, eller at man har haft en
negativ udvikling og er over landsgennemsnittet.

Grøn betyder, at man har oplevet en positiv udvikling og
er over landsgennemsnittet.

Nationale mål og målepunkter
Bedre sammenhængende patientforløb
Belægning (somatik)
Antal akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste
udskrivning
Median ventetid til genoptræning i dage.
Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse pr.
1.000 borgere
Antal ajourføringsmarkringer i FMK i almen praksis
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med KOL
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med
diabetes type 2
Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre (65+ år)
Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
Relativ 5-års overlevelse efter kræft,
aldersstandardiseret, pct
Antal dødsfald som følge af hjertesygdom pr. 100.000
indbyggere, aldersstandardiseret
Antal bakteriæmier pr. 10.000 risikodøgn
Antal sygehuserhvervede infektioner med clostridium
difficile pr. 100.000 borgere
Andel patienter som overlever mindst 30 dage efter
hjertestop, pct. Standard: >= 30 pct.
Behandling af høj kvalitet
Andel af indikatorer i kliniske kvalitetsdatabaser, der
er opfyldt (i henhold til de opsatte standarder)
Andelen af personer, der bæltefikseres i psykiatrien
Hurtig udredning og behandling
Gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation
Ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt
Andel patienter udredt inden for 30 dage
Andel kræftforløb, der er gennemført inden for angivne
standardforløbstider
Øget patientinddragelse
Patienttilfredshed med forløbet fra indlæggelse til
udskrivelse (fra Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser)
Patientoplevet inddragelse (fra Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser)
Flere sunde leveår
Gennemsnitligt antal år en nyfødt kan forventes at leve
Andelen af personer over 16 år, der ryger dagligt
Mere effektivt sundhedsvæsen
Gennemsnitlig indlæggelsestid på sygehuse
Produktivitetsniveau
Årlig udvikling i produktivitet
Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

02-05-2016
Her er målepunkterne for god kvalitet i sundhedsvæsenet
 
Regeringen, Danske Regioner og KL har ifølge
kommunalsundhed.dk præsenteret de nationale mål for
sundhedsvæsenet og de underliggende indikatorer, som skal
danne baggrund for det fremtidige kvalitetsarbejde.
 

Regeringen, Danske Regioner og KL har præsenteret de
nationale mål for sundhedsvæsenet og de underliggende
indikatorer, som skal danne baggrund for det fremtidige
kvalitetsarbejde.

Otte overordnede mål med en række underliggende
målepunkter vil fremover være udgangspunktet for
kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsnet og være med at
afbureaukratisere sundhedspersonalets arbejde.

Det er ambitionen i dén plan for fremtidens
kvalitetsarbejde, der skal hjælpe sundhedsvæsnets aktører
med at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for
patienterne, som regeringen, Kommunernes Landsforening og
Danske Regioner i dag har præsenteret.

»Aftalen om de nationale mål er vigtig for kommunerne,
fordi den giver et fælles udgangspunkt, som kan styrke
vores lokale samarbejde med regionerne og almen praksis.
Med udgangspunkt i de nationale mål skal vi nu i gang med
initiativer som giver mening ift. de lokale udfordringer
og politiske prioriteter,« siger KL’s formand Martin Damm
i en udtalelse.

Blandt de nationale mål er ‘Bedre sammenhængende
patientforløb’, der måles på sygehusenes
belægningsprocent, antallet af akutte genindlæggelser
inden for 30 dage, ventetid til genoptræning, somatiske
færdigbehandlingsdage på sygehuset og ajourførte
medicinoplysninger.

Hvordan man i praksis får en positiv udvikling inden for
de forskellige indikatorer er op til de enkelte
sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og i
praksissektoren, hvor de nationale mål skal omsættes til
konkrete og lokalt forankrede delmål og indsatser, som
sundhedspersonalet selv definerer, med fokus på at løfte
kvaliteten for den enkelte patient.

Det er op til regionsråd og kommunalbestyrelse at sikre,
at det sker, og en årlig statusrapport skal vise, om
indikatorerne – og dermed målene – har udviklet sig i den
ønskede retning.

Rød betyder, at man har oplevet en negativ udvikling og
ligger under landsgennemsnittet.

Gul betyder enten, at man har haft en positiv udvikling
og er under landsgennemsnittet, eller at man har haft en
negativ udvikling og er over landsgennemsnittet.

Grøn betyder, at man har oplevet en positiv udvikling og
er over landsgennemsnittet.

Nationale mål og målepunkter
Bedre sammenhængende patientforløb
Belægning (somatik)
Antal akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste
udskrivning
Median ventetid til genoptræning i dage.
Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse pr.
1.000 borgere
Antal ajourføringsmarkringer i FMK i almen praksis
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med KOL
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med
diabetes type 2
Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre (65+ år)
Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
Relativ 5-års overlevelse efter kræft,
aldersstandardiseret, pct
Antal dødsfald som følge af hjertesygdom pr. 100.000
indbyggere, aldersstandardiseret
Antal bakteriæmier pr. 10.000 risikodøgn
Antal sygehuserhvervede infektioner med clostridium
difficile pr. 100.000 borgere
Andel patienter som overlever mindst 30 dage efter
hjertestop, pct. Standard: >= 30 pct.
Behandling af høj kvalitet
Andel af indikatorer i kliniske kvalitetsdatabaser, der
er opfyldt (i henhold til de opsatte standarder)
Andelen af personer, der bæltefikseres i psykiatrien
Hurtig udredning og behandling
Gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation
Ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt
Andel patienter udredt inden for 30 dage
Andel kræftforløb, der er gennemført inden for angivne
standardforløbstider
Øget patientinddragelse
Patienttilfredshed med forløbet fra indlæggelse til
udskrivelse (fra Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser)
Patientoplevet inddragelse (fra Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser)
Flere sunde leveår
Gennemsnitligt antal år en nyfødt kan forventes at leve
Andelen af personer over 16 år, der ryger dagligt
Mere effektivt sundhedsvæsen
Gennemsnitlig indlæggelsestid på sygehuse
Produktivitetsniveau
Årlig udvikling i produktivitet
Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

02-05-2016
Her er målepunkterne for god kvalitet i sundhedsvæsenet
 
Regeringen, Danske Regioner og KL har ifølge
kommunalsundhed.dk præsenteret de nationale mål for
sundhedsvæsenet og de underliggende indikatorer, som skal
danne baggrund for det fremtidige kvalitetsarbejde.
 

Regeringen, Danske Regioner og KL har præsenteret de
nationale mål for sundhedsvæsenet og de underliggende
indikatorer, som skal danne baggrund for det fremtidige
kvalitetsarbejde.

Otte overordnede mål med en række underliggende
målepunkter vil fremover være udgangspunktet for
kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsnet og være med at
afbureaukratisere sundhedspersonalets arbejde.

Det er ambitionen i dén plan for fremtidens
kvalitetsarbejde, der skal hjælpe sundhedsvæsnets aktører
med at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for
patienterne, som regeringen, Kommunernes Landsforening og
Danske Regioner i dag har præsenteret.

»Aftalen om de nationale mål er vigtig for kommunerne,
fordi den giver et fælles udgangspunkt, som kan styrke
vores lokale samarbejde med regionerne og almen praksis.
Med udgangspunkt i de nationale mål skal vi nu i gang med
initiativer som giver mening ift. de lokale udfordringer
og politiske prioriteter,« siger KL’s formand Martin Damm
i en udtalelse.

Blandt de nationale mål er ‘Bedre sammenhængende
patientforløb’, der måles på sygehusenes
belægningsprocent, antallet af akutte genindlæggelser
inden for 30 dage, ventetid til genoptræning, somatiske
færdigbehandlingsdage på sygehuset og ajourførte
medicinoplysninger.

Hvordan man i praksis får en positiv udvikling inden for
de forskellige indikatorer er op til de enkelte
sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og i
praksissektoren, hvor de nationale mål skal omsættes til
konkrete og lokalt forankrede delmål og indsatser, som
sundhedspersonalet selv definerer, med fokus på at løfte
kvaliteten for den enkelte patient.

Det er op til regionsråd og kommunalbestyrelse at sikre,
at det sker, og en årlig statusrapport skal vise, om
indikatorerne – og dermed målene – har udviklet sig i den
ønskede retning.

Rød betyder, at man har oplevet en negativ udvikling og
ligger under landsgennemsnittet.

Gul betyder enten, at man har haft en positiv udvikling
og er under landsgennemsnittet, eller at man har haft en
negativ udvikling og er over landsgennemsnittet.

Grøn betyder, at man har oplevet en positiv udvikling og
er over landsgennemsnittet.

Nationale mål og målepunkter
Bedre sammenhængende patientforløb
Belægning (somatik)
Antal akutte indlæggelser senest 30 dage efter seneste
udskrivning
Median ventetid til genoptræning i dage.
Antal færdigbehandlingsdage på somatiske sygehuse pr.
1.000 borgere
Antal ajourføringsmarkringer i FMK i almen praksis
Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med KOL
Antal indlæggelser pr. 1.000 borgere (18+ årige) med
diabetes type 2
Antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 ældre (65+ år)
Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
Relativ 5-års overlevelse efter kræft,
aldersstandardiseret, pct
Antal dødsfald som følge af hjertesygdom pr. 100.000
indbyggere, aldersstandardiseret
Antal bakteriæmier pr. 10.000 risikodøgn
Antal sygehuserhvervede infektioner med clostridium
difficile pr. 100.000 borgere
Andel patienter som overlever mindst 30 dage efter
hjertestop, pct. Standard: >= 30 pct.
Behandling af høj kvalitet
Andel af indikatorer i kliniske kvalitetsdatabaser, der
er opfyldt (i henhold til de opsatte standarder)
Andelen af personer, der bæltefikseres i psykiatrien
Hurtig udredning og behandling
Gennemsnitlig ventetid til sygehusoperation
Ventetid til første psykiatriske sygehuskontakt
Andel patienter udredt inden for 30 dage
Andel kræftforløb, der er gennemført inden for angivne
standardforløbstider
Øget patientinddragelse
Patienttilfredshed med forløbet fra indlæggelse til
udskrivelse (fra Landsdækkende Undersøgelse af
Patientoplevelser)
Patientoplevet inddragelse (fra Landsdækkende
Undersøgelse af Patientoplevelser)
Flere sunde leveår
Gennemsnitligt antal år en nyfødt kan forventes at leve
Andelen af personer over 16 år, der ryger dagligt
Mere effektivt sundhedsvæsen
Gennemsnitlig indlæggelsestid på sygehuse
Produktivitetsniveau
Årlig udvikling i produktivitet
Fastholdelse af syge på arbejdsmarkedet
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk