05-01-2016
Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016
 
Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet
automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke
længere søge om det.

 

Fast årligt egenbetalingsloft på tilskudsberettiget
medicin
Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast
årligt egenbetalingsloft på udgifter til
tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. årligt (2015-tal).
Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud
til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når
borgeren har haft en årlig egenbetaling til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr. (2015-tal).

Borgere, hvis tilskudsperiode udløber i 2016, og som den
1. januar 2016 har haft egenudgifter til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr., vil automatisk få udbetalt (udlignet)
differencen ved første receptekspedition på apoteket
efter den 1. januar 2016.

Ingen ansøgning
Lægerne skal derfor ikke søge om kronikertilskud til
deres patienter efter den 1. januar 2016.

For patienter, hvis tilskudsperiode udløber i december
måned 2015, og som på dette tidspunkt har haft en
egenbetaling over 3.830 kr., kan lægen søge om
kronikertilskud i januar måned 2016 - dog skal
Lægemiddelstyrelsen have modtaget lægens ansøgning senest
den 30. januar 2016.

Baggrunden for automatikken
Automatiseringen af kronikertilskud er indført af
Folketinget for at sikre, at der for alle borgere med et
stort medicinforbrug lægges et automatisk loft over den
årlige egenbetaling for tilskudsberettiget medicin.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. (2015-tal).

Henstandsordning
Apotekerne skal også efter 1. januar 2016 tilbyde borgere
med store medicinudgifter en henstand med egenbetalingen
til tilskudsberettiget medicin. Med en henstandsordning
bliver den årlige egenbetaling jævnt fordelt over årets
måneder (320 kr. månedligt (2015-tal)). En
henstandsordning er relevant for borgere, der den
foregående tilskudsperiode nåede op på at få 100 % i
tilskud, og borgere, der i den igangværende
tilskudsperiode har meget store udgifter til
tilskudsberettiget medicin, og som apoteket vurderer vil
nå op på at få 100 % i tilskud. Fra 1. januar 2016 har
apoteket pligt til at indberette til CTR, at der er
indgået en henstandsordning. Fra den 1. januar 2016
fremgår det derfor af CTR, om en borger har en
henstandsordning og i givet fald med hvilket apotek.


Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen

Karen Kolenda
____________________

Karen Kolenda
Sektionsleder for Medicintilskud
Head of Department (Reimbursement)
T(dir.) +45 44 88 93 48
kko@dkma.dk

Lægemiddelstyrelsen
Enhed for Apoteker & Medicintilskud
Danish Medicines Agency
Pharmacies and Reimbursement

T +45 44 88 96 96

 
læs her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

05-01-2016
Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016
 
Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet
automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke
længere søge om det.

 

Fast årligt egenbetalingsloft på tilskudsberettiget
medicin
Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast
årligt egenbetalingsloft på udgifter til
tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. årligt (2015-tal).
Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud
til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når
borgeren har haft en årlig egenbetaling til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr. (2015-tal).

Borgere, hvis tilskudsperiode udløber i 2016, og som den
1. januar 2016 har haft egenudgifter til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr., vil automatisk få udbetalt (udlignet)
differencen ved første receptekspedition på apoteket
efter den 1. januar 2016.

Ingen ansøgning
Lægerne skal derfor ikke søge om kronikertilskud til
deres patienter efter den 1. januar 2016.

For patienter, hvis tilskudsperiode udløber i december
måned 2015, og som på dette tidspunkt har haft en
egenbetaling over 3.830 kr., kan lægen søge om
kronikertilskud i januar måned 2016 - dog skal
Lægemiddelstyrelsen have modtaget lægens ansøgning senest
den 30. januar 2016.

Baggrunden for automatikken
Automatiseringen af kronikertilskud er indført af
Folketinget for at sikre, at der for alle borgere med et
stort medicinforbrug lægges et automatisk loft over den
årlige egenbetaling for tilskudsberettiget medicin.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. (2015-tal).

Henstandsordning
Apotekerne skal også efter 1. januar 2016 tilbyde borgere
med store medicinudgifter en henstand med egenbetalingen
til tilskudsberettiget medicin. Med en henstandsordning
bliver den årlige egenbetaling jævnt fordelt over årets
måneder (320 kr. månedligt (2015-tal)). En
henstandsordning er relevant for borgere, der den
foregående tilskudsperiode nåede op på at få 100 % i
tilskud, og borgere, der i den igangværende
tilskudsperiode har meget store udgifter til
tilskudsberettiget medicin, og som apoteket vurderer vil
nå op på at få 100 % i tilskud. Fra 1. januar 2016 har
apoteket pligt til at indberette til CTR, at der er
indgået en henstandsordning. Fra den 1. januar 2016
fremgår det derfor af CTR, om en borger har en
henstandsordning og i givet fald med hvilket apotek.


Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen

Karen Kolenda
____________________

Karen Kolenda
Sektionsleder for Medicintilskud
Head of Department (Reimbursement)
T(dir.) +45 44 88 93 48
kko@dkma.dk

Lægemiddelstyrelsen
Enhed for Apoteker & Medicintilskud
Danish Medicines Agency
Pharmacies and Reimbursement

T +45 44 88 96 96

 
læs her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

05-01-2016
Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016
 
Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet
automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke
længere søge om det.

 

Fast årligt egenbetalingsloft på tilskudsberettiget
medicin
Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast
årligt egenbetalingsloft på udgifter til
tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. årligt (2015-tal).
Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud
til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når
borgeren har haft en årlig egenbetaling til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr. (2015-tal).

Borgere, hvis tilskudsperiode udløber i 2016, og som den
1. januar 2016 har haft egenudgifter til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr., vil automatisk få udbetalt (udlignet)
differencen ved første receptekspedition på apoteket
efter den 1. januar 2016.

Ingen ansøgning
Lægerne skal derfor ikke søge om kronikertilskud til
deres patienter efter den 1. januar 2016.

For patienter, hvis tilskudsperiode udløber i december
måned 2015, og som på dette tidspunkt har haft en
egenbetaling over 3.830 kr., kan lægen søge om
kronikertilskud i januar måned 2016 - dog skal
Lægemiddelstyrelsen have modtaget lægens ansøgning senest
den 30. januar 2016.

Baggrunden for automatikken
Automatiseringen af kronikertilskud er indført af
Folketinget for at sikre, at der for alle borgere med et
stort medicinforbrug lægges et automatisk loft over den
årlige egenbetaling for tilskudsberettiget medicin.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. (2015-tal).

Henstandsordning
Apotekerne skal også efter 1. januar 2016 tilbyde borgere
med store medicinudgifter en henstand med egenbetalingen
til tilskudsberettiget medicin. Med en henstandsordning
bliver den årlige egenbetaling jævnt fordelt over årets
måneder (320 kr. månedligt (2015-tal)). En
henstandsordning er relevant for borgere, der den
foregående tilskudsperiode nåede op på at få 100 % i
tilskud, og borgere, der i den igangværende
tilskudsperiode har meget store udgifter til
tilskudsberettiget medicin, og som apoteket vurderer vil
nå op på at få 100 % i tilskud. Fra 1. januar 2016 har
apoteket pligt til at indberette til CTR, at der er
indgået en henstandsordning. Fra den 1. januar 2016
fremgår det derfor af CTR, om en borger har en
henstandsordning og i givet fald med hvilket apotek.


Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen

Karen Kolenda
____________________

Karen Kolenda
Sektionsleder for Medicintilskud
Head of Department (Reimbursement)
T(dir.) +45 44 88 93 48
kko@dkma.dk

Lægemiddelstyrelsen
Enhed for Apoteker & Medicintilskud
Danish Medicines Agency
Pharmacies and Reimbursement

T +45 44 88 96 96

 
læs her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

05-01-2016
Automatisk kronikertilskud til berettigede borgere fra 1. januar 2016
 
Fra den 1. januar 2016 bliver kronikertilskud givet
automatisk til berettigede borgere – læger skal derfor ikke
længere søge om det.

 

Fast årligt egenbetalingsloft på tilskudsberettiget
medicin
Med virkning fra den 1. januar 2016 indføres et fast
årligt egenbetalingsloft på udgifter til
tilskudsberettiget medicin opgjort i tilskudspriser.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. årligt (2015-tal).
Det betyder, at alle borgere automatisk får 100 % tilskud
til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, når
borgeren har haft en årlig egenbetaling til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr. (2015-tal).

Borgere, hvis tilskudsperiode udløber i 2016, og som den
1. januar 2016 har haft egenudgifter til
tilskudsberettiget medicin (opgjort i tilskudspriser) på
over 3.830 kr., vil automatisk få udbetalt (udlignet)
differencen ved første receptekspedition på apoteket
efter den 1. januar 2016.

Ingen ansøgning
Lægerne skal derfor ikke søge om kronikertilskud til
deres patienter efter den 1. januar 2016.

For patienter, hvis tilskudsperiode udløber i december
måned 2015, og som på dette tidspunkt har haft en
egenbetaling over 3.830 kr., kan lægen søge om
kronikertilskud i januar måned 2016 - dog skal
Lægemiddelstyrelsen have modtaget lægens ansøgning senest
den 30. januar 2016.

Baggrunden for automatikken
Automatiseringen af kronikertilskud er indført af
Folketinget for at sikre, at der for alle borgere med et
stort medicinforbrug lægges et automatisk loft over den
årlige egenbetaling for tilskudsberettiget medicin.
Egenbetalingsloftet udgør 3.830 kr. (2015-tal).

Henstandsordning
Apotekerne skal også efter 1. januar 2016 tilbyde borgere
med store medicinudgifter en henstand med egenbetalingen
til tilskudsberettiget medicin. Med en henstandsordning
bliver den årlige egenbetaling jævnt fordelt over årets
måneder (320 kr. månedligt (2015-tal)). En
henstandsordning er relevant for borgere, der den
foregående tilskudsperiode nåede op på at få 100 % i
tilskud, og borgere, der i den igangværende
tilskudsperiode har meget store udgifter til
tilskudsberettiget medicin, og som apoteket vurderer vil
nå op på at få 100 % i tilskud. Fra 1. januar 2016 har
apoteket pligt til at indberette til CTR, at der er
indgået en henstandsordning. Fra den 1. januar 2016
fremgår det derfor af CTR, om en borger har en
henstandsordning og i givet fald med hvilket apotek.


Med venlig hilsen og på forhånd tak for hjælpen

Karen Kolenda
____________________

Karen Kolenda
Sektionsleder for Medicintilskud
Head of Department (Reimbursement)
T(dir.) +45 44 88 93 48
kko@dkma.dk

Lægemiddelstyrelsen
Enhed for Apoteker & Medicintilskud
Danish Medicines Agency
Pharmacies and Reimbursement

T +45 44 88 96 96

 
læs her...
 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk