21-08-2015
Patienter får adgang til egne data efter 5 dage
 
Ifølge Danske Regioner får borgerne nu hurtigere adgang til egne sundhedsdata.
 

Fra den 9. september får borgerne hurtigere adgang til deres egne sundhedsdata på sundhed.dk. I første omgang betyder det, at borgerne kan se laboratoriesvar mm. med kun 3-5 dages forsinkelse mod tidligere 2-3 uger

Regionerne ønsker større gennemsigtighed for brugerne af sundhedsvæsenet og mere effektivt samarbejde på tværs i borgernes sundhedsvæsen.

- Når patienterne har nemmere og hurtigere tilgængelighed til deres prøvesvar, journalnotater og epikriser, så opnår de bedre mulighed for at få et overblik, kan deltage aktivt og involvere sig i deres behandlingsforløb, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Hurtig adgang til egne data giver patienterne mulighed for selv at vælge om og hvornår, de vil se deres data. De kan forberede sig inden mødet med den sundhedsprofessionelle, stille bedre spørgsmål og få bedre svar. Og så giver hurtig adgang til data mulighed for, at patienterne kan deltage aktivt i sygdomsforløb og behandling, så f.eks. kronikere selv kan monitorere deres sygdom uden at skulle konsultere en læge.

- Vi vil gerne have, at borgerne får hurtig besked, men vi har ikke nogen som helst lyst til at gøre dem eller de sundhedsprofessionelle unødigt utrygge. Vi synes, at hurtig adgang er ret og rimeligt, men vi skal sikre, at oplysninger til patienterne bliver videregivet på fornuftig vis. Alle borgere, der logger ind på sundhedsjournalen vil blive grundigt informeret om, at der kan være information dér, som de ikke har haft lejlighed til at drøfte med en læge, siger Ulla Astman om baggrunden for den model, der nu er valgt.

Nu forestår en større informationsindsats rettet mod det sundhedsfaglige personale, og derefter er der planer om en borgerrettet indsats.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

21-08-2015
Patienter får adgang til egne data efter 5 dage
 
Ifølge Danske Regioner får borgerne nu hurtigere adgang til egne sundhedsdata.
 

Fra den 9. september får borgerne hurtigere adgang til deres egne sundhedsdata på sundhed.dk. I første omgang betyder det, at borgerne kan se laboratoriesvar mm. med kun 3-5 dages forsinkelse mod tidligere 2-3 uger

Regionerne ønsker større gennemsigtighed for brugerne af sundhedsvæsenet og mere effektivt samarbejde på tværs i borgernes sundhedsvæsen.

- Når patienterne har nemmere og hurtigere tilgængelighed til deres prøvesvar, journalnotater og epikriser, så opnår de bedre mulighed for at få et overblik, kan deltage aktivt og involvere sig i deres behandlingsforløb, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Hurtig adgang til egne data giver patienterne mulighed for selv at vælge om og hvornår, de vil se deres data. De kan forberede sig inden mødet med den sundhedsprofessionelle, stille bedre spørgsmål og få bedre svar. Og så giver hurtig adgang til data mulighed for, at patienterne kan deltage aktivt i sygdomsforløb og behandling, så f.eks. kronikere selv kan monitorere deres sygdom uden at skulle konsultere en læge.

- Vi vil gerne have, at borgerne får hurtig besked, men vi har ikke nogen som helst lyst til at gøre dem eller de sundhedsprofessionelle unødigt utrygge. Vi synes, at hurtig adgang er ret og rimeligt, men vi skal sikre, at oplysninger til patienterne bliver videregivet på fornuftig vis. Alle borgere, der logger ind på sundhedsjournalen vil blive grundigt informeret om, at der kan være information dér, som de ikke har haft lejlighed til at drøfte med en læge, siger Ulla Astman om baggrunden for den model, der nu er valgt.

Nu forestår en større informationsindsats rettet mod det sundhedsfaglige personale, og derefter er der planer om en borgerrettet indsats.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

21-08-2015
Patienter får adgang til egne data efter 5 dage
 
Ifølge Danske Regioner får borgerne nu hurtigere adgang til egne sundhedsdata.
 

Fra den 9. september får borgerne hurtigere adgang til deres egne sundhedsdata på sundhed.dk. I første omgang betyder det, at borgerne kan se laboratoriesvar mm. med kun 3-5 dages forsinkelse mod tidligere 2-3 uger

Regionerne ønsker større gennemsigtighed for brugerne af sundhedsvæsenet og mere effektivt samarbejde på tværs i borgernes sundhedsvæsen.

- Når patienterne har nemmere og hurtigere tilgængelighed til deres prøvesvar, journalnotater og epikriser, så opnår de bedre mulighed for at få et overblik, kan deltage aktivt og involvere sig i deres behandlingsforløb, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Hurtig adgang til egne data giver patienterne mulighed for selv at vælge om og hvornår, de vil se deres data. De kan forberede sig inden mødet med den sundhedsprofessionelle, stille bedre spørgsmål og få bedre svar. Og så giver hurtig adgang til data mulighed for, at patienterne kan deltage aktivt i sygdomsforløb og behandling, så f.eks. kronikere selv kan monitorere deres sygdom uden at skulle konsultere en læge.

- Vi vil gerne have, at borgerne får hurtig besked, men vi har ikke nogen som helst lyst til at gøre dem eller de sundhedsprofessionelle unødigt utrygge. Vi synes, at hurtig adgang er ret og rimeligt, men vi skal sikre, at oplysninger til patienterne bliver videregivet på fornuftig vis. Alle borgere, der logger ind på sundhedsjournalen vil blive grundigt informeret om, at der kan være information dér, som de ikke har haft lejlighed til at drøfte med en læge, siger Ulla Astman om baggrunden for den model, der nu er valgt.

Nu forestår en større informationsindsats rettet mod det sundhedsfaglige personale, og derefter er der planer om en borgerrettet indsats.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

21-08-2015
Patienter får adgang til egne data efter 5 dage
 
Ifølge Danske Regioner får borgerne nu hurtigere adgang til egne sundhedsdata.
 

Fra den 9. september får borgerne hurtigere adgang til deres egne sundhedsdata på sundhed.dk. I første omgang betyder det, at borgerne kan se laboratoriesvar mm. med kun 3-5 dages forsinkelse mod tidligere 2-3 uger

Regionerne ønsker større gennemsigtighed for brugerne af sundhedsvæsenet og mere effektivt samarbejde på tværs i borgernes sundhedsvæsen.

- Når patienterne har nemmere og hurtigere tilgængelighed til deres prøvesvar, journalnotater og epikriser, så opnår de bedre mulighed for at få et overblik, kan deltage aktivt og involvere sig i deres behandlingsforløb, siger formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Ulla Astman.

Hurtig adgang til egne data giver patienterne mulighed for selv at vælge om og hvornår, de vil se deres data. De kan forberede sig inden mødet med den sundhedsprofessionelle, stille bedre spørgsmål og få bedre svar. Og så giver hurtig adgang til data mulighed for, at patienterne kan deltage aktivt i sygdomsforløb og behandling, så f.eks. kronikere selv kan monitorere deres sygdom uden at skulle konsultere en læge.

- Vi vil gerne have, at borgerne får hurtig besked, men vi har ikke nogen som helst lyst til at gøre dem eller de sundhedsprofessionelle unødigt utrygge. Vi synes, at hurtig adgang er ret og rimeligt, men vi skal sikre, at oplysninger til patienterne bliver videregivet på fornuftig vis. Alle borgere, der logger ind på sundhedsjournalen vil blive grundigt informeret om, at der kan være information dér, som de ikke har haft lejlighed til at drøfte med en læge, siger Ulla Astman om baggrunden for den model, der nu er valgt.

Nu forestår en større informationsindsats rettet mod det sundhedsfaglige personale, og derefter er der planer om en borgerrettet indsats.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk