13-05-2015
Ny forskning om tandskinner
 
Tandlæge Lillian Nørgaard Marcussen forsvarede den 8. maj sit PhD-projket omtandskinner
 

Her er foreløbig et kort referat af projektet.

MAD-SKINNERS EFFEKT PÅ OBSTRUKTIV SØVNAPNØ HOS SYGE OG RASKE PATIENTER, et phd studie.

Lillian Marcussen, DMD, Phd.- stud, Jan Erik Henriksen MD Phd, Preben Larsen, MD, PhD; Torben Thygesen DMD, PhD

Baggrund: Snorken kan være mere end blot en plage for omgivelserne. Det er tillige det primære symptom på obstruktiv søvnapnø (OSA), som er en alvorlig medicinsk tilstand. 30-50% af alle snorkere lider i et eller andet omfang af OSA og oplever dagtræthed og obstruktive apnøer (vejrtrækningsstop) når de sover.
Dagtræthed har konsekvenser for patientens arbejdsevne, trafiksikkerhed og livskvalitet.
OSA er, ubehandlet, en stor belastning af hjerte og kar og giver øget risiko for hjerneblødninger, blodpropper i hjertet og forøget risiko for type 2 diabetes.
I Danmark findes skønsmæssigt 100.000 udiagnosticerede patienter med OSA.

Formål: PhD-projektet undersøger, om snorkeskinnebehandling (MAD-skinnebehandling) giver en bedre søvnoplevelse, en objektivt målbar og bedre søvnkvalitet, samt en forbedret blodsukker-regulering hos snorkere og Diabetes type 2 patienter. Dette vil vi forsøge at afklare ved 3 delprojekter. Den kendte ætiologi til OSA inkluderer reduceret volumen og basale relationsafvigelser i indre kranie og øvre luftvej. Ved hjælp af disse studier håber vi at kunne udvikle guidelines til identifikation af anatomiske og kliniske parametre af betydning for valg af behandling af snorkere og patienter med søvnapnø. Ligeledes vil evt. guidelines finde anvendelse i vurdering af unge patienter med indikation for ortodontisk/kirurgisk intervention.

Projektdesign:
Randomiseret overkrydsningsforsøg. Patienterne blev fulgt i 12 måneder, hvor de 6 måneder inkluderede MAD skinne behandling og de 6 måneder alene analyser.

Metoder, 3 delprojekter.
1. Patienter (37) henvist til kæbekirurgisk afd. for MAD behandling, diagnosticeret med snorken eller mild til moderat søvnapnø.
2. Diabetes, type 2 patienter (30) rekrutteret fra Endokrinologisk afd. Diagnosticeret med Diabetes type 2 og snorken eller let til moderat søvnapnø.
3. Patienter studie 1. & 2. Alle patienter blev ConeBeam CT scanned med og uden MAD-skinne in situ. Anatomiske og kliniske parametre identificerede og analyserede.

Vigtigste variable: AHI index, Epworth score, BT, HbA1C, svælgvolumen, muskel- og kæbeledssymptomer.

Foreløbige resultater:
Deskriptiv statistik er udført på data fra 35 patienter med komplette datasæt for alle observationer (N=35). Efter 6 måneders behandling ses:
Middelværdi AHI index reduceret fra 14.4 til 5.5. Epworth score reduceret fra 11.2 til 6.7. Fald i såvel systolisk som diastolisk blodtryk er ligeledes evident efter 6 måneders behandling (Systolisk 136.7mm/Hg til 130.6mm/Hg og diastolisk 83.5mm/Hg til 81.5mm/Hg).
Statistisk analyse vil følge på disse observationer til konsolidering af disse præliminære resultater.

Konklusion:
I behandlingsperioden indikerede middelværdier for AHI, Epworth score og blodtryk en positiv effekt. Ingen patienter oplevede bivirkninger fra kæbeled og muskulatur, der kvalificerede til en diagnose efter RDC/TMD kriterier.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

13-05-2015
Ny forskning om tandskinner
 
Tandlæge Lillian Nørgaard Marcussen forsvarede den 8. maj sit PhD-projket omtandskinner
 

Her er foreløbig et kort referat af projektet.

MAD-SKINNERS EFFEKT PÅ OBSTRUKTIV SØVNAPNØ HOS SYGE OG RASKE PATIENTER, et phd studie.

Lillian Marcussen, DMD, Phd.- stud, Jan Erik Henriksen MD Phd, Preben Larsen, MD, PhD; Torben Thygesen DMD, PhD

Baggrund: Snorken kan være mere end blot en plage for omgivelserne. Det er tillige det primære symptom på obstruktiv søvnapnø (OSA), som er en alvorlig medicinsk tilstand. 30-50% af alle snorkere lider i et eller andet omfang af OSA og oplever dagtræthed og obstruktive apnøer (vejrtrækningsstop) når de sover.
Dagtræthed har konsekvenser for patientens arbejdsevne, trafiksikkerhed og livskvalitet.
OSA er, ubehandlet, en stor belastning af hjerte og kar og giver øget risiko for hjerneblødninger, blodpropper i hjertet og forøget risiko for type 2 diabetes.
I Danmark findes skønsmæssigt 100.000 udiagnosticerede patienter med OSA.

Formål: PhD-projektet undersøger, om snorkeskinnebehandling (MAD-skinnebehandling) giver en bedre søvnoplevelse, en objektivt målbar og bedre søvnkvalitet, samt en forbedret blodsukker-regulering hos snorkere og Diabetes type 2 patienter. Dette vil vi forsøge at afklare ved 3 delprojekter. Den kendte ætiologi til OSA inkluderer reduceret volumen og basale relationsafvigelser i indre kranie og øvre luftvej. Ved hjælp af disse studier håber vi at kunne udvikle guidelines til identifikation af anatomiske og kliniske parametre af betydning for valg af behandling af snorkere og patienter med søvnapnø. Ligeledes vil evt. guidelines finde anvendelse i vurdering af unge patienter med indikation for ortodontisk/kirurgisk intervention.

Projektdesign:
Randomiseret overkrydsningsforsøg. Patienterne blev fulgt i 12 måneder, hvor de 6 måneder inkluderede MAD skinne behandling og de 6 måneder alene analyser.

Metoder, 3 delprojekter.
1. Patienter (37) henvist til kæbekirurgisk afd. for MAD behandling, diagnosticeret med snorken eller mild til moderat søvnapnø.
2. Diabetes, type 2 patienter (30) rekrutteret fra Endokrinologisk afd. Diagnosticeret med Diabetes type 2 og snorken eller let til moderat søvnapnø.
3. Patienter studie 1. & 2. Alle patienter blev ConeBeam CT scanned med og uden MAD-skinne in situ. Anatomiske og kliniske parametre identificerede og analyserede.

Vigtigste variable: AHI index, Epworth score, BT, HbA1C, svælgvolumen, muskel- og kæbeledssymptomer.

Foreløbige resultater:
Deskriptiv statistik er udført på data fra 35 patienter med komplette datasæt for alle observationer (N=35). Efter 6 måneders behandling ses:
Middelværdi AHI index reduceret fra 14.4 til 5.5. Epworth score reduceret fra 11.2 til 6.7. Fald i såvel systolisk som diastolisk blodtryk er ligeledes evident efter 6 måneders behandling (Systolisk 136.7mm/Hg til 130.6mm/Hg og diastolisk 83.5mm/Hg til 81.5mm/Hg).
Statistisk analyse vil følge på disse observationer til konsolidering af disse præliminære resultater.

Konklusion:
I behandlingsperioden indikerede middelværdier for AHI, Epworth score og blodtryk en positiv effekt. Ingen patienter oplevede bivirkninger fra kæbeled og muskulatur, der kvalificerede til en diagnose efter RDC/TMD kriterier.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

13-05-2015
Ny forskning om tandskinner
 
Tandlæge Lillian Nørgaard Marcussen forsvarede den 8. maj sit PhD-projket omtandskinner
 

Her er foreløbig et kort referat af projektet.

MAD-SKINNERS EFFEKT PÅ OBSTRUKTIV SØVNAPNØ HOS SYGE OG RASKE PATIENTER, et phd studie.

Lillian Marcussen, DMD, Phd.- stud, Jan Erik Henriksen MD Phd, Preben Larsen, MD, PhD; Torben Thygesen DMD, PhD

Baggrund: Snorken kan være mere end blot en plage for omgivelserne. Det er tillige det primære symptom på obstruktiv søvnapnø (OSA), som er en alvorlig medicinsk tilstand. 30-50% af alle snorkere lider i et eller andet omfang af OSA og oplever dagtræthed og obstruktive apnøer (vejrtrækningsstop) når de sover.
Dagtræthed har konsekvenser for patientens arbejdsevne, trafiksikkerhed og livskvalitet.
OSA er, ubehandlet, en stor belastning af hjerte og kar og giver øget risiko for hjerneblødninger, blodpropper i hjertet og forøget risiko for type 2 diabetes.
I Danmark findes skønsmæssigt 100.000 udiagnosticerede patienter med OSA.

Formål: PhD-projektet undersøger, om snorkeskinnebehandling (MAD-skinnebehandling) giver en bedre søvnoplevelse, en objektivt målbar og bedre søvnkvalitet, samt en forbedret blodsukker-regulering hos snorkere og Diabetes type 2 patienter. Dette vil vi forsøge at afklare ved 3 delprojekter. Den kendte ætiologi til OSA inkluderer reduceret volumen og basale relationsafvigelser i indre kranie og øvre luftvej. Ved hjælp af disse studier håber vi at kunne udvikle guidelines til identifikation af anatomiske og kliniske parametre af betydning for valg af behandling af snorkere og patienter med søvnapnø. Ligeledes vil evt. guidelines finde anvendelse i vurdering af unge patienter med indikation for ortodontisk/kirurgisk intervention.

Projektdesign:
Randomiseret overkrydsningsforsøg. Patienterne blev fulgt i 12 måneder, hvor de 6 måneder inkluderede MAD skinne behandling og de 6 måneder alene analyser.

Metoder, 3 delprojekter.
1. Patienter (37) henvist til kæbekirurgisk afd. for MAD behandling, diagnosticeret med snorken eller mild til moderat søvnapnø.
2. Diabetes, type 2 patienter (30) rekrutteret fra Endokrinologisk afd. Diagnosticeret med Diabetes type 2 og snorken eller let til moderat søvnapnø.
3. Patienter studie 1. & 2. Alle patienter blev ConeBeam CT scanned med og uden MAD-skinne in situ. Anatomiske og kliniske parametre identificerede og analyserede.

Vigtigste variable: AHI index, Epworth score, BT, HbA1C, svælgvolumen, muskel- og kæbeledssymptomer.

Foreløbige resultater:
Deskriptiv statistik er udført på data fra 35 patienter med komplette datasæt for alle observationer (N=35). Efter 6 måneders behandling ses:
Middelværdi AHI index reduceret fra 14.4 til 5.5. Epworth score reduceret fra 11.2 til 6.7. Fald i såvel systolisk som diastolisk blodtryk er ligeledes evident efter 6 måneders behandling (Systolisk 136.7mm/Hg til 130.6mm/Hg og diastolisk 83.5mm/Hg til 81.5mm/Hg).
Statistisk analyse vil følge på disse observationer til konsolidering af disse præliminære resultater.

Konklusion:
I behandlingsperioden indikerede middelværdier for AHI, Epworth score og blodtryk en positiv effekt. Ingen patienter oplevede bivirkninger fra kæbeled og muskulatur, der kvalificerede til en diagnose efter RDC/TMD kriterier.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

13-05-2015
Ny forskning om tandskinner
 
Tandlæge Lillian Nørgaard Marcussen forsvarede den 8. maj sit PhD-projket omtandskinner
 

Her er foreløbig et kort referat af projektet.

MAD-SKINNERS EFFEKT PÅ OBSTRUKTIV SØVNAPNØ HOS SYGE OG RASKE PATIENTER, et phd studie.

Lillian Marcussen, DMD, Phd.- stud, Jan Erik Henriksen MD Phd, Preben Larsen, MD, PhD; Torben Thygesen DMD, PhD

Baggrund: Snorken kan være mere end blot en plage for omgivelserne. Det er tillige det primære symptom på obstruktiv søvnapnø (OSA), som er en alvorlig medicinsk tilstand. 30-50% af alle snorkere lider i et eller andet omfang af OSA og oplever dagtræthed og obstruktive apnøer (vejrtrækningsstop) når de sover.
Dagtræthed har konsekvenser for patientens arbejdsevne, trafiksikkerhed og livskvalitet.
OSA er, ubehandlet, en stor belastning af hjerte og kar og giver øget risiko for hjerneblødninger, blodpropper i hjertet og forøget risiko for type 2 diabetes.
I Danmark findes skønsmæssigt 100.000 udiagnosticerede patienter med OSA.

Formål: PhD-projektet undersøger, om snorkeskinnebehandling (MAD-skinnebehandling) giver en bedre søvnoplevelse, en objektivt målbar og bedre søvnkvalitet, samt en forbedret blodsukker-regulering hos snorkere og Diabetes type 2 patienter. Dette vil vi forsøge at afklare ved 3 delprojekter. Den kendte ætiologi til OSA inkluderer reduceret volumen og basale relationsafvigelser i indre kranie og øvre luftvej. Ved hjælp af disse studier håber vi at kunne udvikle guidelines til identifikation af anatomiske og kliniske parametre af betydning for valg af behandling af snorkere og patienter med søvnapnø. Ligeledes vil evt. guidelines finde anvendelse i vurdering af unge patienter med indikation for ortodontisk/kirurgisk intervention.

Projektdesign:
Randomiseret overkrydsningsforsøg. Patienterne blev fulgt i 12 måneder, hvor de 6 måneder inkluderede MAD skinne behandling og de 6 måneder alene analyser.

Metoder, 3 delprojekter.
1. Patienter (37) henvist til kæbekirurgisk afd. for MAD behandling, diagnosticeret med snorken eller mild til moderat søvnapnø.
2. Diabetes, type 2 patienter (30) rekrutteret fra Endokrinologisk afd. Diagnosticeret med Diabetes type 2 og snorken eller let til moderat søvnapnø.
3. Patienter studie 1. & 2. Alle patienter blev ConeBeam CT scanned med og uden MAD-skinne in situ. Anatomiske og kliniske parametre identificerede og analyserede.

Vigtigste variable: AHI index, Epworth score, BT, HbA1C, svælgvolumen, muskel- og kæbeledssymptomer.

Foreløbige resultater:
Deskriptiv statistik er udført på data fra 35 patienter med komplette datasæt for alle observationer (N=35). Efter 6 måneders behandling ses:
Middelværdi AHI index reduceret fra 14.4 til 5.5. Epworth score reduceret fra 11.2 til 6.7. Fald i såvel systolisk som diastolisk blodtryk er ligeledes evident efter 6 måneders behandling (Systolisk 136.7mm/Hg til 130.6mm/Hg og diastolisk 83.5mm/Hg til 81.5mm/Hg).
Statistisk analyse vil følge på disse observationer til konsolidering af disse præliminære resultater.

Konklusion:
I behandlingsperioden indikerede middelværdier for AHI, Epworth score og blodtryk en positiv effekt. Ingen patienter oplevede bivirkninger fra kæbeled og muskulatur, der kvalificerede til en diagnose efter RDC/TMD kriterier.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk