15-04-2015
Nyt om behandlingssituationen i Region Nordjylland
 
Da der i lang tid har været uklarhed om behandlingssituationen i Region Nordjylland, er der på foranledning af foreningens formand afholdt et møde med administrationen for at forsøge at få et overblik.
Se nedenstående referat:
 Referat af møde den 14.04.2015 om søvnapnøbehandlingen i Region Nordjylland.

I mødet deltog ledende overlæg Henrik Jacobsen (HJ) ØNH-afdelingen, planlægningschef Jacob Bertramsen (JB) samt formand for Dansk Søvnapnø Forening Ellinor Wolff (EW)

Mødet var kommet i stand efter anmodning fra EW der savnede et blik over behandlingssituationen i Region Nordjylland.

HJ oplyste at Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling pr 01.04.2015 har overtaget udredning og behand-lingen af patienter med søvnapnø. Det nye ambulatorium hedder Søvncenter Nord, Aalborg Universitetshospital. Søvncenter Nord er placeret på 2. sal i det nuværende Øre-Næse-Halskirurgiske ambulatorium i den gamle røde hovedbygning på Aalborg Universitetshospital, Syd.

Der er telefontid fra kl. 08.00 – 09.00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Tlf.: 97 66 26 26.

Det er hensigten at søvnapnøbehandlingen, hvad obstruktiv søvnapnø angår, skal hjemtages. De mere komplicerede tilfælde herunder central søvnapnø vil foreløbig blive henvist til Respirations Center Vest på Skejby.

Man ønsker på sigt at oparbejde en høj grad af kompetence ved at samle behandlingen på et sted.
Det nye søvnteam på ØNH-afdelingen vil bestå af 1 afdelingslæge og 8 sygeplejersker incl. de to søvnsygeplejersker fra Lungemedicinsk afdeling, som de seneste år har beskæftiget sig med obstruktiv søvnapnø.

Man forventer i 2015 at have en kapacitet på 500 patienter. Alle nyvisiterede vil ved første konsultation blive tilset af teamets tilknyttede læge.

Der vil ikke være årlige kontroller for alle, men efter behov. Der vil altid være mulighed for at få en akuttid.
Genudlevering af masker mv. sker stadig via hjælpemiddeldepotet.

HJ oplyser at man på nuværende tidspunkt kan overholde garantierne og det forventer han også, at kunne på lang sigt, men der er en ventelistepukkel som i en periode (indtil puklen er afviklet) vil kunne udfordre garantierne.

HJ er åben over behandlingsformer som tandskinner og positionstræner, som alternativ til CPAP-behandling, men vil gerne se dokumentation for effekten, før man vil gå ind og anbefale disse.

På EWs spørgsmål om håndtering af kørselsvejledningen blev det oplyst, at et evt. kørselsforbud vil bero på en lægefaglig vurdering.

I forbindelse med orienteringen om hjemtagning af patienter udtrykte EW bekymring for patienter med en meget lang transporttid fra Thy – Mors området.

EW udtrykte undren over, at der de seneste år har manglet indberetninger fra Region Nordjylland i Årsrapporten fra Den nationale database for Søvnapnø.

EW gjorde opmærksom på problemer med et begrænset maskeudbud, der efter hendes opfattelse i den sidste ende kan blive dyrt. Foreningen ønsker et bredere udbud af masker end det nuværende.

Referent
Ellinor Wolff


 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

15-04-2015
Nyt om behandlingssituationen i Region Nordjylland
 
Da der i lang tid har været uklarhed om behandlingssituationen i Region Nordjylland, er der på foranledning af foreningens formand afholdt et møde med administrationen for at forsøge at få et overblik.
Se nedenstående referat:
 Referat af møde den 14.04.2015 om søvnapnøbehandlingen i Region Nordjylland.

I mødet deltog ledende overlæg Henrik Jacobsen (HJ) ØNH-afdelingen, planlægningschef Jacob Bertramsen (JB) samt formand for Dansk Søvnapnø Forening Ellinor Wolff (EW)

Mødet var kommet i stand efter anmodning fra EW der savnede et blik over behandlingssituationen i Region Nordjylland.

HJ oplyste at Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling pr 01.04.2015 har overtaget udredning og behand-lingen af patienter med søvnapnø. Det nye ambulatorium hedder Søvncenter Nord, Aalborg Universitetshospital. Søvncenter Nord er placeret på 2. sal i det nuværende Øre-Næse-Halskirurgiske ambulatorium i den gamle røde hovedbygning på Aalborg Universitetshospital, Syd.

Der er telefontid fra kl. 08.00 – 09.00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Tlf.: 97 66 26 26.

Det er hensigten at søvnapnøbehandlingen, hvad obstruktiv søvnapnø angår, skal hjemtages. De mere komplicerede tilfælde herunder central søvnapnø vil foreløbig blive henvist til Respirations Center Vest på Skejby.

Man ønsker på sigt at oparbejde en høj grad af kompetence ved at samle behandlingen på et sted.
Det nye søvnteam på ØNH-afdelingen vil bestå af 1 afdelingslæge og 8 sygeplejersker incl. de to søvnsygeplejersker fra Lungemedicinsk afdeling, som de seneste år har beskæftiget sig med obstruktiv søvnapnø.

Man forventer i 2015 at have en kapacitet på 500 patienter. Alle nyvisiterede vil ved første konsultation blive tilset af teamets tilknyttede læge.

Der vil ikke være årlige kontroller for alle, men efter behov. Der vil altid være mulighed for at få en akuttid.
Genudlevering af masker mv. sker stadig via hjælpemiddeldepotet.

HJ oplyser at man på nuværende tidspunkt kan overholde garantierne og det forventer han også, at kunne på lang sigt, men der er en ventelistepukkel som i en periode (indtil puklen er afviklet) vil kunne udfordre garantierne.

HJ er åben over behandlingsformer som tandskinner og positionstræner, som alternativ til CPAP-behandling, men vil gerne se dokumentation for effekten, før man vil gå ind og anbefale disse.

På EWs spørgsmål om håndtering af kørselsvejledningen blev det oplyst, at et evt. kørselsforbud vil bero på en lægefaglig vurdering.

I forbindelse med orienteringen om hjemtagning af patienter udtrykte EW bekymring for patienter med en meget lang transporttid fra Thy – Mors området.

EW udtrykte undren over, at der de seneste år har manglet indberetninger fra Region Nordjylland i Årsrapporten fra Den nationale database for Søvnapnø.

EW gjorde opmærksom på problemer med et begrænset maskeudbud, der efter hendes opfattelse i den sidste ende kan blive dyrt. Foreningen ønsker et bredere udbud af masker end det nuværende.

Referent
Ellinor Wolff


 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

15-04-2015
Nyt om behandlingssituationen i Region Nordjylland
 
Da der i lang tid har været uklarhed om behandlingssituationen i Region Nordjylland, er der på foranledning af foreningens formand afholdt et møde med administrationen for at forsøge at få et overblik.
Se nedenstående referat:
 Referat af møde den 14.04.2015 om søvnapnøbehandlingen i Region Nordjylland.

I mødet deltog ledende overlæg Henrik Jacobsen (HJ) ØNH-afdelingen, planlægningschef Jacob Bertramsen (JB) samt formand for Dansk Søvnapnø Forening Ellinor Wolff (EW)

Mødet var kommet i stand efter anmodning fra EW der savnede et blik over behandlingssituationen i Region Nordjylland.

HJ oplyste at Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling pr 01.04.2015 har overtaget udredning og behand-lingen af patienter med søvnapnø. Det nye ambulatorium hedder Søvncenter Nord, Aalborg Universitetshospital. Søvncenter Nord er placeret på 2. sal i det nuværende Øre-Næse-Halskirurgiske ambulatorium i den gamle røde hovedbygning på Aalborg Universitetshospital, Syd.

Der er telefontid fra kl. 08.00 – 09.00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Tlf.: 97 66 26 26.

Det er hensigten at søvnapnøbehandlingen, hvad obstruktiv søvnapnø angår, skal hjemtages. De mere komplicerede tilfælde herunder central søvnapnø vil foreløbig blive henvist til Respirations Center Vest på Skejby.

Man ønsker på sigt at oparbejde en høj grad af kompetence ved at samle behandlingen på et sted.
Det nye søvnteam på ØNH-afdelingen vil bestå af 1 afdelingslæge og 8 sygeplejersker incl. de to søvnsygeplejersker fra Lungemedicinsk afdeling, som de seneste år har beskæftiget sig med obstruktiv søvnapnø.

Man forventer i 2015 at have en kapacitet på 500 patienter. Alle nyvisiterede vil ved første konsultation blive tilset af teamets tilknyttede læge.

Der vil ikke være årlige kontroller for alle, men efter behov. Der vil altid være mulighed for at få en akuttid.
Genudlevering af masker mv. sker stadig via hjælpemiddeldepotet.

HJ oplyser at man på nuværende tidspunkt kan overholde garantierne og det forventer han også, at kunne på lang sigt, men der er en ventelistepukkel som i en periode (indtil puklen er afviklet) vil kunne udfordre garantierne.

HJ er åben over behandlingsformer som tandskinner og positionstræner, som alternativ til CPAP-behandling, men vil gerne se dokumentation for effekten, før man vil gå ind og anbefale disse.

På EWs spørgsmål om håndtering af kørselsvejledningen blev det oplyst, at et evt. kørselsforbud vil bero på en lægefaglig vurdering.

I forbindelse med orienteringen om hjemtagning af patienter udtrykte EW bekymring for patienter med en meget lang transporttid fra Thy – Mors området.

EW udtrykte undren over, at der de seneste år har manglet indberetninger fra Region Nordjylland i Årsrapporten fra Den nationale database for Søvnapnø.

EW gjorde opmærksom på problemer med et begrænset maskeudbud, der efter hendes opfattelse i den sidste ende kan blive dyrt. Foreningen ønsker et bredere udbud af masker end det nuværende.

Referent
Ellinor Wolff


 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

15-04-2015
Nyt om behandlingssituationen i Region Nordjylland
 
Da der i lang tid har været uklarhed om behandlingssituationen i Region Nordjylland, er der på foranledning af foreningens formand afholdt et møde med administrationen for at forsøge at få et overblik.
Se nedenstående referat:
 Referat af møde den 14.04.2015 om søvnapnøbehandlingen i Region Nordjylland.

I mødet deltog ledende overlæg Henrik Jacobsen (HJ) ØNH-afdelingen, planlægningschef Jacob Bertramsen (JB) samt formand for Dansk Søvnapnø Forening Ellinor Wolff (EW)

Mødet var kommet i stand efter anmodning fra EW der savnede et blik over behandlingssituationen i Region Nordjylland.

HJ oplyste at Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling pr 01.04.2015 har overtaget udredning og behand-lingen af patienter med søvnapnø. Det nye ambulatorium hedder Søvncenter Nord, Aalborg Universitetshospital. Søvncenter Nord er placeret på 2. sal i det nuværende Øre-Næse-Halskirurgiske ambulatorium i den gamle røde hovedbygning på Aalborg Universitetshospital, Syd.

Der er telefontid fra kl. 08.00 – 09.00 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Tlf.: 97 66 26 26.

Det er hensigten at søvnapnøbehandlingen, hvad obstruktiv søvnapnø angår, skal hjemtages. De mere komplicerede tilfælde herunder central søvnapnø vil foreløbig blive henvist til Respirations Center Vest på Skejby.

Man ønsker på sigt at oparbejde en høj grad af kompetence ved at samle behandlingen på et sted.
Det nye søvnteam på ØNH-afdelingen vil bestå af 1 afdelingslæge og 8 sygeplejersker incl. de to søvnsygeplejersker fra Lungemedicinsk afdeling, som de seneste år har beskæftiget sig med obstruktiv søvnapnø.

Man forventer i 2015 at have en kapacitet på 500 patienter. Alle nyvisiterede vil ved første konsultation blive tilset af teamets tilknyttede læge.

Der vil ikke være årlige kontroller for alle, men efter behov. Der vil altid være mulighed for at få en akuttid.
Genudlevering af masker mv. sker stadig via hjælpemiddeldepotet.

HJ oplyser at man på nuværende tidspunkt kan overholde garantierne og det forventer han også, at kunne på lang sigt, men der er en ventelistepukkel som i en periode (indtil puklen er afviklet) vil kunne udfordre garantierne.

HJ er åben over behandlingsformer som tandskinner og positionstræner, som alternativ til CPAP-behandling, men vil gerne se dokumentation for effekten, før man vil gå ind og anbefale disse.

På EWs spørgsmål om håndtering af kørselsvejledningen blev det oplyst, at et evt. kørselsforbud vil bero på en lægefaglig vurdering.

I forbindelse med orienteringen om hjemtagning af patienter udtrykte EW bekymring for patienter med en meget lang transporttid fra Thy – Mors området.

EW udtrykte undren over, at der de seneste år har manglet indberetninger fra Region Nordjylland i Årsrapporten fra Den nationale database for Søvnapnø.

EW gjorde opmærksom på problemer med et begrænset maskeudbud, der efter hendes opfattelse i den sidste ende kan blive dyrt. Foreningen ønsker et bredere udbud af masker end det nuværende.

Referent
Ellinor Wolff


 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk