04-07-2013
Børnesøvnklinik i Næstved
 
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge
 

Børnesøvnklinikken Næstved Sygehus
Sygeplejeklinik for børn med søvnforstyrrelser
Børnesøvnklinikken i Næstved Børneambulatorium blev oprettet som pilotprojekt i 2011. Forskning viser at forstyrrelser i børns søvn kan have betydning for bl.a. deres indlæring, adfærd og trivsel. Børns søvn har hidtil været et overset område.
Sygeplejerskerne i Børneambulatoriet Næstved har derfor haft udvidet fokus på børnenes søvn og oplevet, at der var et massivt behov for en (offentlig) søvnklinik til børn.
Henvisning og visitation
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge.
Medarbejdere
Klinikken drives af tre kliniske sygeplejespecialister, som også varetager andre funktioner i Børneambulatoriet. Sygeplejerskerne har lægefaglig backup af pædiatere og neurofysiolog, hvis der skønnes behov for lægefaglig vurdering og/eller undersøgelse.
Sygeplejeintervention
Ved første konsultation i Børnesøvnklinikken optager sygeplejersken en detaljeret søvnanamnese. Familien har forud for første besøg udfyldt et søvnskema. Sygeplejersken gennemgår sammen med familien grundigt barnets/familiens dagligdag, døgnrytme, soveritualer, -vaner og -mønstre for at afdække barnets søvnforstyrrelse.
På baggrund af søvnanamnesen undervises, rådgives og vejledes familien i søvnhygiejne, som er en række faktorer, der har betydning for barnets vilkår for at falde i søvn og sove godt. Det kan dreje sig om soveritualer, tv/computer, mad, lys/mørke, varme i soverum, støj, adfærd m.m.
Udredningen kan suppleres ved monitorering med Sensewear Armband, der registrerer aktivitet og søvn hos barnet over 3-7 døgn. Analysen kan give overblik over indsovningstid, vågne perioder om natten, temperatur udsving, aktivitetsniveau, antal skridt osv. og give sygeplejersken et billede af, hvor søvnforstyrrelserne ligger og mulige årsager.
Nogle børn kan have glæde af at prøve en kæde- eller kugledyne, som klinikken udlåner for en periode til familien. (Dyner er venligt sponsoreret af Protac og Zibo)
De fleste børn og familier kan afhjælpes ved at regulere uhensigtsmæssig adfærd, søvnrytmer + vaner. Nogle få børn har behov for videre udredning ved pædiater og/eller neurofysiolog, f.eks. ved mistanke om egentlig søvnsygdom.
Kontakt
Børneambulatoriet Næstved Sygehus 56 51 40 33 kl. 8.00-12.00. Besked kan gives til sekretær.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

04-07-2013
Børnesøvnklinik i Næstved
 
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge
 

Børnesøvnklinikken Næstved Sygehus
Sygeplejeklinik for børn med søvnforstyrrelser
Børnesøvnklinikken i Næstved Børneambulatorium blev oprettet som pilotprojekt i 2011. Forskning viser at forstyrrelser i børns søvn kan have betydning for bl.a. deres indlæring, adfærd og trivsel. Børns søvn har hidtil været et overset område.
Sygeplejerskerne i Børneambulatoriet Næstved har derfor haft udvidet fokus på børnenes søvn og oplevet, at der var et massivt behov for en (offentlig) søvnklinik til børn.
Henvisning og visitation
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge.
Medarbejdere
Klinikken drives af tre kliniske sygeplejespecialister, som også varetager andre funktioner i Børneambulatoriet. Sygeplejerskerne har lægefaglig backup af pædiatere og neurofysiolog, hvis der skønnes behov for lægefaglig vurdering og/eller undersøgelse.
Sygeplejeintervention
Ved første konsultation i Børnesøvnklinikken optager sygeplejersken en detaljeret søvnanamnese. Familien har forud for første besøg udfyldt et søvnskema. Sygeplejersken gennemgår sammen med familien grundigt barnets/familiens dagligdag, døgnrytme, soveritualer, -vaner og -mønstre for at afdække barnets søvnforstyrrelse.
På baggrund af søvnanamnesen undervises, rådgives og vejledes familien i søvnhygiejne, som er en række faktorer, der har betydning for barnets vilkår for at falde i søvn og sove godt. Det kan dreje sig om soveritualer, tv/computer, mad, lys/mørke, varme i soverum, støj, adfærd m.m.
Udredningen kan suppleres ved monitorering med Sensewear Armband, der registrerer aktivitet og søvn hos barnet over 3-7 døgn. Analysen kan give overblik over indsovningstid, vågne perioder om natten, temperatur udsving, aktivitetsniveau, antal skridt osv. og give sygeplejersken et billede af, hvor søvnforstyrrelserne ligger og mulige årsager.
Nogle børn kan have glæde af at prøve en kæde- eller kugledyne, som klinikken udlåner for en periode til familien. (Dyner er venligt sponsoreret af Protac og Zibo)
De fleste børn og familier kan afhjælpes ved at regulere uhensigtsmæssig adfærd, søvnrytmer + vaner. Nogle få børn har behov for videre udredning ved pædiater og/eller neurofysiolog, f.eks. ved mistanke om egentlig søvnsygdom.
Kontakt
Børneambulatoriet Næstved Sygehus 56 51 40 33 kl. 8.00-12.00. Besked kan gives til sekretær.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

04-07-2013
Børnesøvnklinik i Næstved
 
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge
 

Børnesøvnklinikken Næstved Sygehus
Sygeplejeklinik for børn med søvnforstyrrelser
Børnesøvnklinikken i Næstved Børneambulatorium blev oprettet som pilotprojekt i 2011. Forskning viser at forstyrrelser i børns søvn kan have betydning for bl.a. deres indlæring, adfærd og trivsel. Børns søvn har hidtil været et overset område.
Sygeplejerskerne i Børneambulatoriet Næstved har derfor haft udvidet fokus på børnenes søvn og oplevet, at der var et massivt behov for en (offentlig) søvnklinik til børn.
Henvisning og visitation
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge.
Medarbejdere
Klinikken drives af tre kliniske sygeplejespecialister, som også varetager andre funktioner i Børneambulatoriet. Sygeplejerskerne har lægefaglig backup af pædiatere og neurofysiolog, hvis der skønnes behov for lægefaglig vurdering og/eller undersøgelse.
Sygeplejeintervention
Ved første konsultation i Børnesøvnklinikken optager sygeplejersken en detaljeret søvnanamnese. Familien har forud for første besøg udfyldt et søvnskema. Sygeplejersken gennemgår sammen med familien grundigt barnets/familiens dagligdag, døgnrytme, soveritualer, -vaner og -mønstre for at afdække barnets søvnforstyrrelse.
På baggrund af søvnanamnesen undervises, rådgives og vejledes familien i søvnhygiejne, som er en række faktorer, der har betydning for barnets vilkår for at falde i søvn og sove godt. Det kan dreje sig om soveritualer, tv/computer, mad, lys/mørke, varme i soverum, støj, adfærd m.m.
Udredningen kan suppleres ved monitorering med Sensewear Armband, der registrerer aktivitet og søvn hos barnet over 3-7 døgn. Analysen kan give overblik over indsovningstid, vågne perioder om natten, temperatur udsving, aktivitetsniveau, antal skridt osv. og give sygeplejersken et billede af, hvor søvnforstyrrelserne ligger og mulige årsager.
Nogle børn kan have glæde af at prøve en kæde- eller kugledyne, som klinikken udlåner for en periode til familien. (Dyner er venligt sponsoreret af Protac og Zibo)
De fleste børn og familier kan afhjælpes ved at regulere uhensigtsmæssig adfærd, søvnrytmer + vaner. Nogle få børn har behov for videre udredning ved pædiater og/eller neurofysiolog, f.eks. ved mistanke om egentlig søvnsygdom.
Kontakt
Børneambulatoriet Næstved Sygehus 56 51 40 33 kl. 8.00-12.00. Besked kan gives til sekretær.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

04-07-2013
Børnesøvnklinik i Næstved
 
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge
 

Børnesøvnklinikken Næstved Sygehus
Sygeplejeklinik for børn med søvnforstyrrelser
Børnesøvnklinikken i Næstved Børneambulatorium blev oprettet som pilotprojekt i 2011. Forskning viser at forstyrrelser i børns søvn kan have betydning for bl.a. deres indlæring, adfærd og trivsel. Børns søvn har hidtil været et overset område.
Sygeplejerskerne i Børneambulatoriet Næstved har derfor haft udvidet fokus på børnenes søvn og oplevet, at der var et massivt behov for en (offentlig) søvnklinik til børn.
Henvisning og visitation
Børnesøvnklinikken Næstved åbner nu officielt og modtager børn i alderen 0-16 år med vedvarende søvnproblemer (gennem 3- 6 mdr. afhængig af alder). Barnet skal henvises af læge.
Medarbejdere
Klinikken drives af tre kliniske sygeplejespecialister, som også varetager andre funktioner i Børneambulatoriet. Sygeplejerskerne har lægefaglig backup af pædiatere og neurofysiolog, hvis der skønnes behov for lægefaglig vurdering og/eller undersøgelse.
Sygeplejeintervention
Ved første konsultation i Børnesøvnklinikken optager sygeplejersken en detaljeret søvnanamnese. Familien har forud for første besøg udfyldt et søvnskema. Sygeplejersken gennemgår sammen med familien grundigt barnets/familiens dagligdag, døgnrytme, soveritualer, -vaner og -mønstre for at afdække barnets søvnforstyrrelse.
På baggrund af søvnanamnesen undervises, rådgives og vejledes familien i søvnhygiejne, som er en række faktorer, der har betydning for barnets vilkår for at falde i søvn og sove godt. Det kan dreje sig om soveritualer, tv/computer, mad, lys/mørke, varme i soverum, støj, adfærd m.m.
Udredningen kan suppleres ved monitorering med Sensewear Armband, der registrerer aktivitet og søvn hos barnet over 3-7 døgn. Analysen kan give overblik over indsovningstid, vågne perioder om natten, temperatur udsving, aktivitetsniveau, antal skridt osv. og give sygeplejersken et billede af, hvor søvnforstyrrelserne ligger og mulige årsager.
Nogle børn kan have glæde af at prøve en kæde- eller kugledyne, som klinikken udlåner for en periode til familien. (Dyner er venligt sponsoreret af Protac og Zibo)
De fleste børn og familier kan afhjælpes ved at regulere uhensigtsmæssig adfærd, søvnrytmer + vaner. Nogle få børn har behov for videre udredning ved pædiater og/eller neurofysiolog, f.eks. ved mistanke om egentlig søvnsygdom.
Kontakt
Børneambulatoriet Næstved Sygehus 56 51 40 33 kl. 8.00-12.00. Besked kan gives til sekretær.

 

Vil du læse alle nyheder

For at læse alle nyheder fra Dansk Søvnapnø Forening, skal du være medlem og logge ind.
 
Brugernavn:

 
Adgangskode:

 

 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk