UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG
 
Vi bringer her en forkortet udgave af udvidet frit sygehusvalg. Du kan læse mere om ventetider og sygehusstatistik på www.sundhedskvalitet.dk og www.venteinfo.dk

Tal med din læge om valg af sygehus
Indlæggelse eller behandling på sygehus kræver altid henvisning fra en læge. Lad lægen rådgive dig. Det giver den største sikkerhed for en løsning, der er tilfredsstillende for dig og din familie.

Den udvidede fritvalgsordning
I henhold til sundhedsloven har patienter, der har ventet mere end 1 måned på behandling ved et offentligt sygehusvæsen, ret til at vælge at blive behandlet på et privat sygehus eller klinik i Danmark eller et sygehus i udlandet. Den offentlige sygehusafdeling, hvortil patienten er henvist, skal viderehenvise patienten til de relevante behandlingssteder.

Personer, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, kan vælge at blive undersøgt og behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene har indgået aftale med, hvis bopælsregionen ikke inden for 1 måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde både forundersøgelse, herunder diagnostisk undersøgelse, og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse).

Bopælsregionens ansvar
Ansvaret for at give henviste patienter information efter disse regler påhviler i praksis det regionale sygehus, som modtager en henvisning af en patient.

Regionen skal offentliggøre en oversigt over sine samarbejdssygehuse, dvs. offentlige sygehuse, som regionen samarbejder med eller benytter.

8 dages reglen
Et regionsråd skal senest 8 hverdage efter, at et af regionens sygehuse har modtaget en henvisning meddele patienten en række nærmere bestemte oplysninger.
8-dages reglen indebærer, at patienten skal modtage et oplysningsbrev fra sygehuset senest den 8. hverdag efter den dag sygehuset har modtaget en sådan henvisning.

Når sygehuset allerede ved modtagelsen af en henvisning af en patient er klar over, at patienten ikke vil kunne tilbydes påbegyndelse af behandling inden for 1 måned hverken på sygehuset eller på regionens andre sygehuse eller samarbejdssygehuse, skal det fremgå af oplysningsbrevet.

Hvem er omfattet
Det udvidede frie sygehusvalg omfatter patienter, der er henvist til behandling, herunder undersøgelse på en sygehusafdeling. Henvisningen kan fx komme fra en praktiserende læge eller speciallæge, en anden sygehusafdeling, herunder en skadestue, andre regionssygehuse og private sygehuse.

Hel eller delvis benyttelse af det udvidede frie sygehusvalg
Hvis en patient ikke kan tilbydes behandling inden 1 måned, har patienten mulighed for at benytte det udvidede frie sygehusvalg helt eller delvist.
Helt hvis patienten ønsker behandlingen, herunder undersøgelsesforløbet på et aftalesygehus - delvist, hvis patienten kun ønsker en eller flere planlagte diagnostiske delundersøgelser, som fx scanninger på et aftalesygehus, men behandling på bopælsregionens sygehus. Det sidste kan fx være relevant for patienten, hvis der er lang ventetid til en bestemt delundersøgelse, f.eks. en scanning, på bopælsregionens sygehus.

Når patienten har benyttet det frie sygehusvalg
Patienter, som har benyttet det frie sygehusvalg til at blive henvist til et regionssygehus i en anden region end patientens bopælsregion, har til enhver tid mulighed for at vælge om. Patienten kan fx ønske dette, hvis fritvalgssygehusets ventetider viser sig at være længere end forventet af patienten. Patienten har ret til at få en viderehenvisning til et hvilket som helst andet regionalt sygehus i bopælsregionen eller en anden region, der kan varetage behandlingen.
Viser det sig, at bopælsregionens sygehuse har mere end 1 måneds ventetid, har patienten ret til at benytte sit udvidede frie sygehusvalg.

Relevante journaloplysninger til aftalesygehuset
Når en sygehusafdeling henviser en patient til et aftalesygehus efter den udvidede fritvalgsordning, er afdelingen forpligtet til at sørge for, at relevante journaloplysninger om patienten sendes til aftalesygehuset.

Befordring
Det bør fremgå af oplysningsbrevet, hvornår patienten har ret til befordring.
Vælger du et sygehus, der ligger langt væk, kan du komme til selv at betale en del af omkostningerne til transport. Det skyldes, at regionen højst er forpligtet til at betale for transporten til det sygehus, regionen ville have brugt.
 
 

NYHEDER:

17-10-2019
Helt uacceptable ventetider på patientklager
 
Lige nu er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i flg.
Dagens Medicin på en patientklage 14,5 måneder, Det viser
et dataudtræk, som Dagens Medicin har modtaget fra
Styrelsen for Patientklager.
 
>> Læs mere her

30-09-2019
Invitation til møde i Dansk Søvnapnø Forening i Vejle
 
Mandag den 4. november kl. 17– 20. Såvel medlemmer som
ikke medlemmer er meget velkomne. Find mere information og
tilmeld dig på www.søvnapnø.dk under Foreningen, Region
Syddanmark, Medlemsmøde Vejle
 
>> Læs mere her


>> Læs flere nyheder...
 

 
UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG
 
Vi bringer her en forkortet udgave af udvidet frit sygehusvalg. Du kan læse mere om ventetider og sygehusstatistik på www.sundhedskvalitet.dk og www.venteinfo.dk

Tal med din læge om valg af sygehus
Indlæggelse eller behandling på sygehus kræver altid henvisning fra en læge. Lad lægen rådgive dig. Det giver den største sikkerhed for en løsning, der er tilfredsstillende for dig og din familie.

Den udvidede fritvalgsordning
I henhold til sundhedsloven har patienter, der har ventet mere end 1 måned på behandling ved et offentligt sygehusvæsen, ret til at vælge at blive behandlet på et privat sygehus eller klinik i Danmark eller et sygehus i udlandet. Den offentlige sygehusafdeling, hvortil patienten er henvist, skal viderehenvise patienten til de relevante behandlingssteder.

Personer, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, kan vælge at blive undersøgt og behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene har indgået aftale med, hvis bopælsregionen ikke inden for 1 måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde både forundersøgelse, herunder diagnostisk undersøgelse, og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse).

Bopælsregionens ansvar
Ansvaret for at give henviste patienter information efter disse regler påhviler i praksis det regionale sygehus, som modtager en henvisning af en patient.

Regionen skal offentliggøre en oversigt over sine samarbejdssygehuse, dvs. offentlige sygehuse, som regionen samarbejder med eller benytter.

8 dages reglen
Et regionsråd skal senest 8 hverdage efter, at et af regionens sygehuse har modtaget en henvisning meddele patienten en række nærmere bestemte oplysninger.
8-dages reglen indebærer, at patienten skal modtage et oplysningsbrev fra sygehuset senest den 8. hverdag efter den dag sygehuset har modtaget en sådan henvisning.

Når sygehuset allerede ved modtagelsen af en henvisning af en patient er klar over, at patienten ikke vil kunne tilbydes påbegyndelse af behandling inden for 1 måned hverken på sygehuset eller på regionens andre sygehuse eller samarbejdssygehuse, skal det fremgå af oplysningsbrevet.

Hvem er omfattet
Det udvidede frie sygehusvalg omfatter patienter, der er henvist til behandling, herunder undersøgelse på en sygehusafdeling. Henvisningen kan fx komme fra en praktiserende læge eller speciallæge, en anden sygehusafdeling, herunder en skadestue, andre regionssygehuse og private sygehuse.

Hel eller delvis benyttelse af det udvidede frie sygehusvalg
Hvis en patient ikke kan tilbydes behandling inden 1 måned, har patienten mulighed for at benytte det udvidede frie sygehusvalg helt eller delvist.
Helt hvis patienten ønsker behandlingen, herunder undersøgelsesforløbet på et aftalesygehus - delvist, hvis patienten kun ønsker en eller flere planlagte diagnostiske delundersøgelser, som fx scanninger på et aftalesygehus, men behandling på bopælsregionens sygehus. Det sidste kan fx være relevant for patienten, hvis der er lang ventetid til en bestemt delundersøgelse, f.eks. en scanning, på bopælsregionens sygehus.

Når patienten har benyttet det frie sygehusvalg
Patienter, som har benyttet det frie sygehusvalg til at blive henvist til et regionssygehus i en anden region end patientens bopælsregion, har til enhver tid mulighed for at vælge om. Patienten kan fx ønske dette, hvis fritvalgssygehusets ventetider viser sig at være længere end forventet af patienten. Patienten har ret til at få en viderehenvisning til et hvilket som helst andet regionalt sygehus i bopælsregionen eller en anden region, der kan varetage behandlingen.
Viser det sig, at bopælsregionens sygehuse har mere end 1 måneds ventetid, har patienten ret til at benytte sit udvidede frie sygehusvalg.

Relevante journaloplysninger til aftalesygehuset
Når en sygehusafdeling henviser en patient til et aftalesygehus efter den udvidede fritvalgsordning, er afdelingen forpligtet til at sørge for, at relevante journaloplysninger om patienten sendes til aftalesygehuset.

Befordring
Det bør fremgå af oplysningsbrevet, hvornår patienten har ret til befordring.
Vælger du et sygehus, der ligger langt væk, kan du komme til selv at betale en del af omkostningerne til transport. Det skyldes, at regionen højst er forpligtet til at betale for transporten til det sygehus, regionen ville have brugt.
 
 

 
UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG
 
Vi bringer her en forkortet udgave af udvidet frit sygehusvalg. Du kan læse mere om ventetider og sygehusstatistik på www.sundhedskvalitet.dk og www.venteinfo.dk

Tal med din læge om valg af sygehus
Indlæggelse eller behandling på sygehus kræver altid henvisning fra en læge. Lad lægen rådgive dig. Det giver den største sikkerhed for en løsning, der er tilfredsstillende for dig og din familie.

Den udvidede fritvalgsordning
I henhold til sundhedsloven har patienter, der har ventet mere end 1 måned på behandling ved et offentligt sygehusvæsen, ret til at vælge at blive behandlet på et privat sygehus eller klinik i Danmark eller et sygehus i udlandet. Den offentlige sygehusafdeling, hvortil patienten er henvist, skal viderehenvise patienten til de relevante behandlingssteder.

Personer, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, kan vælge at blive undersøgt og behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene har indgået aftale med, hvis bopælsregionen ikke inden for 1 måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde både forundersøgelse, herunder diagnostisk undersøgelse, og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse).

Bopælsregionens ansvar
Ansvaret for at give henviste patienter information efter disse regler påhviler i praksis det regionale sygehus, som modtager en henvisning af en patient.

Regionen skal offentliggøre en oversigt over sine samarbejdssygehuse, dvs. offentlige sygehuse, som regionen samarbejder med eller benytter.

8 dages reglen
Et regionsråd skal senest 8 hverdage efter, at et af regionens sygehuse har modtaget en henvisning meddele patienten en række nærmere bestemte oplysninger.
8-dages reglen indebærer, at patienten skal modtage et oplysningsbrev fra sygehuset senest den 8. hverdag efter den dag sygehuset har modtaget en sådan henvisning.

Når sygehuset allerede ved modtagelsen af en henvisning af en patient er klar over, at patienten ikke vil kunne tilbydes påbegyndelse af behandling inden for 1 måned hverken på sygehuset eller på regionens andre sygehuse eller samarbejdssygehuse, skal det fremgå af oplysningsbrevet.

Hvem er omfattet
Det udvidede frie sygehusvalg omfatter patienter, der er henvist til behandling, herunder undersøgelse på en sygehusafdeling. Henvisningen kan fx komme fra en praktiserende læge eller speciallæge, en anden sygehusafdeling, herunder en skadestue, andre regionssygehuse og private sygehuse.

Hel eller delvis benyttelse af det udvidede frie sygehusvalg
Hvis en patient ikke kan tilbydes behandling inden 1 måned, har patienten mulighed for at benytte det udvidede frie sygehusvalg helt eller delvist.
Helt hvis patienten ønsker behandlingen, herunder undersøgelsesforløbet på et aftalesygehus - delvist, hvis patienten kun ønsker en eller flere planlagte diagnostiske delundersøgelser, som fx scanninger på et aftalesygehus, men behandling på bopælsregionens sygehus. Det sidste kan fx være relevant for patienten, hvis der er lang ventetid til en bestemt delundersøgelse, f.eks. en scanning, på bopælsregionens sygehus.

Når patienten har benyttet det frie sygehusvalg
Patienter, som har benyttet det frie sygehusvalg til at blive henvist til et regionssygehus i en anden region end patientens bopælsregion, har til enhver tid mulighed for at vælge om. Patienten kan fx ønske dette, hvis fritvalgssygehusets ventetider viser sig at være længere end forventet af patienten. Patienten har ret til at få en viderehenvisning til et hvilket som helst andet regionalt sygehus i bopælsregionen eller en anden region, der kan varetage behandlingen.
Viser det sig, at bopælsregionens sygehuse har mere end 1 måneds ventetid, har patienten ret til at benytte sit udvidede frie sygehusvalg.

Relevante journaloplysninger til aftalesygehuset
Når en sygehusafdeling henviser en patient til et aftalesygehus efter den udvidede fritvalgsordning, er afdelingen forpligtet til at sørge for, at relevante journaloplysninger om patienten sendes til aftalesygehuset.

Befordring
Det bør fremgå af oplysningsbrevet, hvornår patienten har ret til befordring.
Vælger du et sygehus, der ligger langt væk, kan du komme til selv at betale en del af omkostningerne til transport. Det skyldes, at regionen højst er forpligtet til at betale for transporten til det sygehus, regionen ville have brugt.
 
 

 
UDVIDET FRIT SYGEHUSVALG
 
Vi bringer her en forkortet udgave af udvidet frit sygehusvalg. Du kan læse mere om ventetider og sygehusstatistik på www.sundhedskvalitet.dk og www.venteinfo.dk

Tal med din læge om valg af sygehus
Indlæggelse eller behandling på sygehus kræver altid henvisning fra en læge. Lad lægen rådgive dig. Det giver den største sikkerhed for en løsning, der er tilfredsstillende for dig og din familie.

Den udvidede fritvalgsordning
I henhold til sundhedsloven har patienter, der har ventet mere end 1 måned på behandling ved et offentligt sygehusvæsen, ret til at vælge at blive behandlet på et privat sygehus eller klinik i Danmark eller et sygehus i udlandet. Den offentlige sygehusafdeling, hvortil patienten er henvist, skal viderehenvise patienten til de relevante behandlingssteder.

Personer, der er henvist af en læge til sygehusbehandling, kan vælge at blive undersøgt og behandlet på et af de sygehuse, klinikker m.v. her i landet eller i udlandet, som regionsrådene har indgået aftale med, hvis bopælsregionen ikke inden for 1 måned efter, at henvisningen er modtaget, kan tilbyde både forundersøgelse, herunder diagnostisk undersøgelse, og behandling ved regionens egne sygehuse (regionssygehuse) eller et af de sygehuse, som regionen samarbejder med eller sædvanligvis benytter (samarbejdssygehuse).

Bopælsregionens ansvar
Ansvaret for at give henviste patienter information efter disse regler påhviler i praksis det regionale sygehus, som modtager en henvisning af en patient.

Regionen skal offentliggøre en oversigt over sine samarbejdssygehuse, dvs. offentlige sygehuse, som regionen samarbejder med eller benytter.

8 dages reglen
Et regionsråd skal senest 8 hverdage efter, at et af regionens sygehuse har modtaget en henvisning meddele patienten en række nærmere bestemte oplysninger.
8-dages reglen indebærer, at patienten skal modtage et oplysningsbrev fra sygehuset senest den 8. hverdag efter den dag sygehuset har modtaget en sådan henvisning.

Når sygehuset allerede ved modtagelsen af en henvisning af en patient er klar over, at patienten ikke vil kunne tilbydes påbegyndelse af behandling inden for 1 måned hverken på sygehuset eller på regionens andre sygehuse eller samarbejdssygehuse, skal det fremgå af oplysningsbrevet.

Hvem er omfattet
Det udvidede frie sygehusvalg omfatter patienter, der er henvist til behandling, herunder undersøgelse på en sygehusafdeling. Henvisningen kan fx komme fra en praktiserende læge eller speciallæge, en anden sygehusafdeling, herunder en skadestue, andre regionssygehuse og private sygehuse.

Hel eller delvis benyttelse af det udvidede frie sygehusvalg
Hvis en patient ikke kan tilbydes behandling inden 1 måned, har patienten mulighed for at benytte det udvidede frie sygehusvalg helt eller delvist.
Helt hvis patienten ønsker behandlingen, herunder undersøgelsesforløbet på et aftalesygehus - delvist, hvis patienten kun ønsker en eller flere planlagte diagnostiske delundersøgelser, som fx scanninger på et aftalesygehus, men behandling på bopælsregionens sygehus. Det sidste kan fx være relevant for patienten, hvis der er lang ventetid til en bestemt delundersøgelse, f.eks. en scanning, på bopælsregionens sygehus.

Når patienten har benyttet det frie sygehusvalg
Patienter, som har benyttet det frie sygehusvalg til at blive henvist til et regionssygehus i en anden region end patientens bopælsregion, har til enhver tid mulighed for at vælge om. Patienten kan fx ønske dette, hvis fritvalgssygehusets ventetider viser sig at være længere end forventet af patienten. Patienten har ret til at få en viderehenvisning til et hvilket som helst andet regionalt sygehus i bopælsregionen eller en anden region, der kan varetage behandlingen.
Viser det sig, at bopælsregionens sygehuse har mere end 1 måneds ventetid, har patienten ret til at benytte sit udvidede frie sygehusvalg.

Relevante journaloplysninger til aftalesygehuset
Når en sygehusafdeling henviser en patient til et aftalesygehus efter den udvidede fritvalgsordning, er afdelingen forpligtet til at sørge for, at relevante journaloplysninger om patienten sendes til aftalesygehuset.

Befordring
Det bør fremgå af oplysningsbrevet, hvornår patienten har ret til befordring.
Vælger du et sygehus, der ligger langt væk, kan du komme til selv at betale en del af omkostningerne til transport. Det skyldes, at regionen højst er forpligtet til at betale for transporten til det sygehus, regionen ville have brugt.
 
 

Dansk Søvnapnø Forening
Engvej 9, Sebbersund
ccc 9240 Nibe
Tlf.: 35424126 / 20465632
snork@snorker.dk